โรงเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลเชียงรายฯ ตามพระราชดำริ สมเด็จ พระเทพฯ

เดี๋ยวจะกลายเป็นโรงพยาบาลในโรงเรียน เพราะ เด็กๆอยากมาเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนมากกว่า เป็นคนไข้อยู่ที่เตียงผู้ป่วย

สืบเนื่อง  จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเชียงรายฯ ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์  ซึ่ง ได้ปรากฏผลแล้วว่า โรงพยาบาลเชียงรายของเรามีศักยภาพ เพียงพอในการเป็นสถาบันฝึก อบรมแพทย์พี่เลี้ยงกุมารซึ่งเมื่อปฏิบัติงาน ครบ 42 เดือน ก็จะมีสิทธิสอบได้วุฒิบัตรเป็นกุมารแพทย์ ได้ ซึ่งเคย เล่าไว้แล้ว เรื่องเดิม click และ click

ในระหว่างที่ได้มาเยี่ยม อ รัตโนทัย พลับรู้การ อาจารย์ผู้มาประเมิน เห็นว่า มีผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนในโรงพยาบาลของเรามาก   อาจารย์จึงได้เสนอให้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลเชียงรายฯซึ่งเป็น โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

 เป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ มีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งควรได้รับการดูแล สนับสนุนด้านการศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัยแม้ในยามเจ็บป่วย

 

        โครงการจะทำให้เด็กป่วยที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาล รู้สึกว่าได้ไปโรงเรียน มีคุณครู มีเพื่อน ได้เรียนหนังสือ โดยมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัย ช่วยให้เด็กมีความรู้ สร้างความเพลิดเพลิน และมีความสุข ไม่เบื่อหน่ายเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล 

 

กลุ่มงานกุมาร นำโดย คุณหมอจิ๋ม ศรัญญา สุวรรณสิงห์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและโรคเลือด

และคุณพยาบาล พวงทิพย์ วัฒนะ น้องอ้อมผู้แข็งขันเอาจริง เป็นแม่งาน นำทีมททท ทำทันที สนองพระราชดำริ จัดหาสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ที่ ห้องที่ชั้น 3 อาคารกุมารเวชกรรม(เดิมเป็นห้องทำงาน ของนิสิตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล) 

จัดตั้งกรรมการคณะทำงาน และคณะกรรมการอำนวยการ ทั้งในและ นอกกลุ่มงาน และนอกโรงพยาบาล  และกำหนดวันเปิดกันอย่างเร่งรีบ แต่มีการวางแผนกันอย่างละเอียด รอบคอบในทุกขั้นตอน

เริ่มแต่ทำโครงการ ของบ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข 200,000 บาท  ติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาเชียงรายเขต 1 ซึ่งได้จัดหาครูอาสาสมัครมาสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทน กำหนดแผนการเรียนการสอน จัดซื้อ วัสดุ คุรุภัณฑ์ ตกแต่งสถานที่ ออกบัตรเชิญ ฯลฯ

เรากำหนดวันเปิดโรงเรียน วันแรก เป็นวันอังคารที่ 3 พฤษภาคมเวลา 1330 น ค่ะ

คณะกรรมการชื่นใจ มีผู้ให้การสนับสนุน โครงการนี้มากมาย เกินคาด

เริ่มตั้งแต่ เราได้คุณครูอาสาสมัคร ทั้ง 3 วัน ตั้งแต่ยังไม่เปิด มั่นใจว่ามีครูแน่นอน

พอวันเปิดมีคุณครูสมัครเพิ่มอีก 3 ท่าน ตกลงในแต่ละวันโรงเรียนเราจะมีครูอย่างน้อย 2 ท่าน

มีพี่ๆ ที่เคยป่วยนอนโรงพยาบาล ตอนนี้แข็งแรง เรียน ที่ กศน จะมาเป็นพี่เลี้ยงในวันที่ว่าง

ในวันเปิดงาน ทีมบริหารคุณนุ้ยพ่อบ้านนำทีมโสต ฝ่ายช่างมาช่วยจัดสถานที่อย่างสวยงาม

ผู้มาร่วมงาน มากันเต็มพื้นที่หน้างานจนเก้าอี้ ไม่พอนั่ง

 มีทีมอังกะลุงโรงเรียนสันโค้งมาสร้างบรรยากาศ คึกคัก ตั้งแต่เริ่มเปิดงานจนจบ

มีน้องเปิ้ลพิธีกรผู้มากด้วยความสามารถทางการดำเนินรายการ

ห้ความสนุกสนานแก่ผู้มาร่วมงานถ้วนหน้า

มีแม่งาน คุณอ้อม อยู่เบื้องหลัง ถือกล้อง คอยบันทึกภาพ

 

VIP มากันเพียบ เริ่มแต่ ท่านผอสุทัศน์ และคุณรุ่งฟ้าประธานแม่บ้านสาธารณสุข

ท่านรองผอ เขตการศึกษา ท่านอดีต ผู้อานวยการ อ นพ สมบูรณ์ศักดิ์

ท่านนายแพทย์ผู้เชียวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นพสุรินทร์ สุมนาพันธ์

 

ท่านรองแพทย์ คุณหมอสุภัค

คุณหมอ ศิริราช  คุณหมอยอดชาย   

 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และ

ทีมจากหน่วยฝ่ายต่างๆ อีกมากมาย  ฝ่ายการพยาบาล ทันตกรรม หน่วยปฐมภูมิ ทีมสูติกรรม

 มีพี่ๆ ที่เคยป่วยเรื้อรัง นอนโรงพยาบาลขณะยังไม่มีโรงเรียน ตอนนี้โตแล้วต้องไปเรียน กศน มาร่วมดีใจกับน้องๆ ด้วยการแสดงละคร โชว์สั้นๆประกอบการร้องเพลง

ซึ่งผู้ชมโดยเฉพาะเด็กๆ ชอบมาก หัวเราะกิ๊กกั๊ก และปรบมือกันดังสนั่นตึก การแสดงนั้นน่าประทับใจ จน ต้องขอให้แสดงซ้ำเป็นรอบที่สอง

ท่านผู้อำนวยการ สุทัศน์ ศรีวิไล กล่าวเปิดงาน

ช่างภาพ ผู้สื่อข่าว แขกทั้งในและนอกรพ  ผู้ป่วยและญาติ 

ยิ้มแย้ม ชื่นมื่นกับการเปิดงานโรงเรียน การเริ่มงานดีๆตามพระราชดำริในครั้งนี้

คุณหมอ พิษณุ  คุณหมอพัชรี ก็มา แพทย์ พี่เลี้ยง นิสิตแพทย์ มากันเยอะ ผู้ป่วยและญาติ ที่นอนอยู่ลุกมานั่งดูกิจกรรมเปิดงาน เต็มไปหมด จนเก้าอี้ที่เตรียมไว้ 100 ที่นั่งไม่พอ

รุมกันดูอะไรในตะกร้า สวยจังเลย ไม่แพงด้วย

ผลงานเด็กๆที่แข็งแรงแล้ว  กำไลทั้งข้อมือ ข้อเท้าค่ะ นำมาขายเป็นรายได้ ค่าเรียน ค่าขนม ค่าใช้จ่ายให้ เด็กโต

 

คุณหมอ ศรัญญา ผู้จุด ประกาย จุดเริ่มของโรงเรียนในโรงพยาบาล

คุณครูน้อง จิตอาสา สอนเด็กๆ เลยในวันแรก

ที่ตลกและน่าดีใจ คือเด็กๆ ทั้งที่ป่วยเฉียบพลัน ก็อยากมาโรงเรียนด้วย มาเคาะประตูแต่เช้า ต้องบอกว่าโรงเรียนเปิดบ่ายโมงนะคะ เฉพาะวันอังคาร พุธ พฤหัส ตอนนี้ หนู ไปนอนเตียงให้ คุณหมอ คุณ พยาบาลให้การรักษาก่อนค่ะ

เดี๋ยวจะกลายเป็นโรงพยาบาลในโรงเรียน เพราะ เด็กๆอยากมาเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนมากกว่า เป็นคนไข้อยู่ที่เตียงผู้ป่วย

 รูปสุดท้าย เป็นภาพน่ารัก คุณตาสมบูรณ์ศักดิ์ ท่านอดีต ผู้อำนวยการ รพ เชียงรายฯ  ป้อนไอติมหลานป่วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตที่มีความสุขความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

186264

เขียน

05 Jun 2008 @ 06:25
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 19:08
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง