ศัพท์ของPMQA


PMQA OFI ADLI

การวิเคราะห์ PMQA   แตกต่างจากการวิเคราะห์ SWOT ที่เราคุ้นเคย..

    SWOT นิยมใช้มากในหน่วยงานที่จะทำประเด็นยุทธศาสตร์  โดยมากมักจะนำเอา จุดแข็ง (Strengths ) มาวิเคราะห์ร่วมกัน โอกาส ( Opportunities)  เพื่อจะกำหนด วิสัยทัศน์   พันธกิจ เป้าประสงค์   ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  ในการทำงานขององค์กร   ส่วนจุดอ่อน (Weeknesses) มักจะเก็บเข้าลิ้นชักไว้  ไม่ต้องคิดถึง..

   แต่ PMQA เป็นเครื่องมือประเมินการทำงาน  ดังนั้นจึงเน้นการ มองหาจุดอ่อนที่พบ มาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไข  ปรับปรุง   เรียกว่า OFI (โอฟี่)มาจากภาษาอังกฤษ Opportunity  For  Improvement แปลเป็นไทย คือ โอกาสในการปรับปรุง 

     ในการวิเคราะห์ ของ PMQA ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  กำหนดกรอบคำถาม เอาไว้ ในหมวดที่ 1- 6 จำนวน 90 คำถาม  รวมกับหมวดบรรยายลักษณะองค์กร (หมวด p) อีก 15 คำถาม  รวมแล้วเราต้องตอบ  105 คำถาม

   โดยมีเงื่อนไข  ว่า คำถามนั้น จะมีอยู่  2 ประเภท คือ คำถาม What  และ How 

    คำถาม What  ตอบไม่ยาก เพราะ เมื่อถามว่า อะไร?...เราก็ตอบตรงๆเลย ว่านั่น.. ว่านี่...

    คำถาม How นี่ซิ  หินสุดๆ  เพราะเมื่อถามว่า ทำอย่างไร.. เขาบังคับว่า  คุณต้องตอบ แบบ ADLI ( แอ๊ดลี่)  นะ

    คุณรู้มั้ย  ไอ้ที่ยากนะ  คือ ADLI  นี่แหละ...

    กรอบของ ADLI  คือ 

   A  มาจากคำว่า Approach  ในกรอบPMQA หมายถึง แนวทาง  ในการดำเนินการเพื่อตอบสนองข้อกำหนดของหัวข้อต่างๆในเกณฑ์ รวมถึง ความเหมาะสมของวิธีการต่อข้อกำหนดของหัวข้อและประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น ( อ่านแล้วยิ่งงงหนัก..คุณว่ามั้ย)

     ในทางปฏิบัติ  เราจึงมองว่า  A  หมายถึง  ว่าองค์กรเรามีการวางแผนที่จะทำเรื่องนั้นๆ หรือไม่

  D มาจากคำว่า Deployment  ในกรอบPMQA หมายถึง การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฎิบัติ  ครอบคลุมและทั่วถึงของการนำไปดำเนินการ  เพื่อตอบสนองข้อกำหนดในเกณฑ์  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติจะประเมินจากความกว้างและความลึกในการนำแนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งส่วนราชการ

     ในทางปฏิบัติ  เราจึงมองว่า D หมายถึง  การนำแผนที่กำหนดไว้  ไปเล่า  บอกต่อ ให้คนในองค์กรได้รับทราบ

   L มาจากคำว่า Learning  ในกรอบPMQA หมายถึง การเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งส่วนราชการและการเรียนรู้ของบุคคลากร

      ในทางปฏิบัติ  เราจึงมองว่า L หมายถึง เมื่อเราถ่ายทอดเรื่องนั้นๆแล้ว  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในระดับบุคคลหรือองค์กรนั้นๆหรือไม่

   I มาจากคำว่า Integration  ในกรอบPMQA หมายถึง การบูรณาการ  ผสมกลมกลืนของแผน  กระบวนการ  ข้อมูลสารสนเทศ  การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร  การปฏิบัติการ  ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญของส่วนราชการ  และการบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันจะสำเร็จได้เมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการดำเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ( อ่านแล้ว งง เพิ่มขึ้นไปอีก)

   ในทางปฏิบัติ  เราจึงมองว่า I หมายถึง การ นำเรื่องอื่นๆมาบูรณาการหรือใช้ประโยชน์ ในเรื่องนี้หรือไม่...

    เป็นไง คะ   ศัพท์  OFI   กับ  ADLI   สร้างความปวดหัวเพิ่มมากน้อยแค่ไหน..

 

 

คำสำคัญ (Tags): #adli#ofi
หมายเลขบันทึก: 185924เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2008 13:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 22:27 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี