ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (48) 3 ชมรม 3 สไตล์

สิ่งที่เราละเลยกันมานาน เวลาเราพูดถึงเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เรามักจะลืมช่องปากไปทุกทีเลย พูดแต่ช่องอื่น ... ความจริงเรื่องช่องปากนี่ เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้การส่งเสริมสุขภาพอย่างอื่น

 

วันนี้ ในการอภิปรายการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ 3 ชมรม 3 สไตล์การทำกิจกรรม กับ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง และราชบุรี ... เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี มาเป็นผู้นำการอภิปรายค่ะ

อาจารย์ได้เกริ่นนำ และแนะนำผู้เล่าเรื่องทั้ง 3 คนให้ผู้เข้าประชุมได้รู้จัก

สิ่งที่เราละเลยกันมานาน เวลาเราพูดถึงเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เรามักจะลืมช่องปากไปทุกทีเลย พูดแต่ช่องอื่น ... ความจริงเรื่องช่องปากนี่ เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้การส่งเสริมสุขภาพอย่างอื่น วิทยากรของเรา 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการทำกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งมาจาก 3 จังหวัด การที่เลือก 3 จังหวัดนี้ ไม่ใช่ว่าจังหวัดอื่นไม่เก่ง ความจริงคงจะเก่งเหมือนกัน แต่ว่าเวลาคงจะไม่มีพอ ก็เลยเลือกมา 3 จังหวัด เป็นภาคเหนือเสีย 2 จังหวัด ภาคกลาง 1 จังหวัด

ท่านแรกคือ พ่อดี ... ทางเหนือก็จะเรียกว่า พ่อดี บุญมา ... ท่านเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ที่อำเภอสารภีนี่ พ่อดีบอกผมว่า เป็นอำเภอที่มีชมรมผู้สูงอายุเฉพาะอำเภอเดียวนี่ ประมาณ 120 ชมรมฯ ในอำเภอสารภี ในอำเภอสารภีมีหมู่บ้านประมาณ 100 หมู่บ้าน เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า มีหมู่บ้านที่มี 2 ชมรมอยู่ด้วย อาจจะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ด้วยก็ได้ พ่อดีทำงานชมรมผู้สูงอายุมาได้ 8 ปี อาจจะเรียกว่า เป็นผู้นำของตำบลท่ากว้างเลย เพราะฉะนั้น พ่อดีก็จะได้เล่าประสบการณ์ แรงจูงใจต่างๆ ที่ทำให้มาดำเนินงานในฐานะประธานชมรมผู้สูงอายุ

ท่านที่สอง คือ พ่อกมล เนตรรัศมี จากชมรมผู้สูงอายุอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หลายท่านคงทราบนะครับว่า อำเภอแจ้ห่ม อยู่ทางไหน ... ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 60 กม. พ่อกมลเป็นข้าราชการบำนาญ เป็นผู้ที่มีบทบาทหลายอย่างอาจจะเรียกว่า เป็นผู้นำชุมชน แถมยังเป็นผู้ที่มีบารมี เนื่องจากว่า เป็นอาจารย์เก่า เพราะฉะนั้น ท่านก็เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแจ้ห่ม และประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแจ้ห่มด้วย ทำหน้าที่ทั้ง 2 ตำแหน่งเลยครับ ท่านบอกว่า อำเภอแจ้ห่มนี้มีชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ 30 กว่าชมรมฯ ก็มีทั่วทุกตำบล บางแห่งมีทั่วทุกหมู่บ้าน แต่ก็ยังไม่ครบ ในอนาคตก็คงจะมีให้ครบ ... ท่านได้อุทิศเวลาให้กับงานผู้สูงอายุ 13 ปี เพราะฉะนั้น ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงทีเดียว

อีกท่านหนึ่ง ท่านเป็นทหารเก่า นาวาเอก (พิเศษ) สุรินทร์ สุรรณตรี ท่านนายทหารเรือท่านผู้นี้ เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก ของชมรมคนรักษ์ฟัน เรียกว่า ทำหน้าที่เรืองฟันเฉพาะเลย ท่านมีประสบการณ์เรื่องผู้สูงอายุมา 4 ปี และท่านเป็นกรรมการของชมรมผู้สูงอายุของ ต.ท่านัด จ.ราชบุรี สิ่งที่ท่านให้ความสนใจ ถึงแม้ว่าท่านมาทำงานผู้สูงอายุไม่นาน ท่านก็จะทุ่มเทให้กับงานผู้สูงอายุต่อไปในวันข้างหน้า

สิ่งที่เราจะอภิปรายกันในวันนี้ อีก 1 ชม. รอบแรกสัก 15 นาที รอบหลังอีก 5 นาที เพื่อที่จะให้พวกเราได้ทราบว่า วิทยากรที่ท่านได้ทำหน้าที่ในชมรมฯ ของท่านนี้ มีจุดอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ทำกิจกรรมทางด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และทำให้เครือข่ายในการสร้างสุขภาพทางด้านนี้ เป็นไปได้อย่างดี ผมจึงอยากเชิญท่านแรก จากเชียงใหม่ ว่า ลองเล่าไปเรื่อยๆ ถึงสิ่งที่ท่านได้พบเห็น เป็นการเล่าจื่อ (ภาษาเมือง) ประสบการณ์เยอะๆ ที่ทำมาหลายปี มาเล่าให้ที่ประชุมฟังหน่อยครับ

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)