ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (29) ชั่วโมง ลปรร. เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ตอนที่ 9 เรื่องเล่า กลุ่มกล้วยไม้รักษ์ฟัน

Facilitator ก็คือ คุณสุภาณี แก้วพินิจ จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก และ Note taker ก็คือ คุณศิริลักษณ์ เจริญผล มาจากศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มนี้มีชื่อว่า กลุ่มกล้วยไม้รักษ์ฟันค่ะ ... Facilitator ก็คือ คุณสุภาณี แก้วพินิจ จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก และ Note taker ก็คือ คุณศิริลักษณ์ เจริญผล มาจากศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ค่ะ คุณพ่อจากอำเภอสันป่าตองมาเล่าให้เราได้ฟังกันถึงเรื่องที่ไม่เหมือนเพื่อนๆ ค่ะ ก็คือ

  • เรื่องที่ต่างไปจากที่นำเสนอ มี นวัตกรรมยาสมุนไพร เกี่ยวกับการรักษาฟัน ปวดฟัน เปลือกแคแดง จากลำต้น เอามากัดไว้ในปาก ประมาณ 20 นาที จะช่วยให้หายปวดฟันได้ และเป็นยาบ้วนปากได้
  • เรื่องที่สอง จากอำเภอสันป่าตอง ของผมจะมีข้อมูลผู้สูงอายุ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ว่า ผู้สูงอายุที่ผ่านการตรวจสุขภาพโดย สอ. และ รพ. จะมีข้อมูลว่า ผู้สูงอายุมีฟันเสียไปกี่ซี่ และมีข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ฟันเทียมไหม และมีผลให้ได้รับพระราชทานฟันเทียมเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา โครงการพระราชทานฟันเทียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชกุศล พระเจ้าพี่นางเธอ เมื่อวันที่ 25 มีค. และเป็นสถานที่เปิดงานพระราชทานฟันเทียม 84 ราย อ.สันป่าตองได้รับ 30 ราย
  • ที่บ้านศิลา เกาะคา ลำปาง เขามีการแปรงฟันหลังการออกกำลังกาย ทางเหนือเรียกว่า ไล่วอก หรือว่า จับโกหก บอกว่า ไป จะไปแปรงที่บ้านๆ นี่ก็เป็นการจับโกหกเพื่อให้แปรงฟันทันทีหลังจากออกกำลังกาย งบประมาณที่สนับสนุนก็มาจากทางราชการ ซึ่งก็เป็นแปรงสีฟัน ยาสีฟัน
  • นอกจากนี้ ก็นำกิจกรรมนี้เข้าไปเผยแพร่ที่ รร. จนกระทั่งเป็นผลให้ ชมรมผู้สูงอายุได้รับรางวัลดีเด่น จากสภาผู้สูงอายุ และก็น้องที่ รร. ก็ได้รับรางวัล ชมรมน้องดีเด่น ได้โล่ดีเด่น ไปรับมาเมื่อวานนี้เอง
  • ดนตรี เกี่ยวกับการรักฟัน ก็เป็นดนตรีพื้นบ้านของทางอนามัยตำบลวัดหงส์ที่แพร่ และรณรงค์เรื่องทางด้านฟัน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูงอายุ พบเยอะจริงๆ นะคะ

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)