ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (28) ชั่วโมง ลปรร. เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ตอนที่ 8 เรื่องเล่า กลุ่มสาวเหลือน้อย

กลุ่มนี้ มี Facilitator คือ คุณสาวนีย์ บุญศรี จากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ค่ะ และน้องจุ๋มมือ Note taker ภัทราพร ศรีสูงเนิน จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่มาร่วมด้วยช่วยกันกับกองทันตฯ ทุกครั้ง

 

กลุ่มที่ 9 ละค่ะ กลุ่มนี้ใช้ชื่อเก๋ไก๋มากเลย ... กลุ่มสาวเหลือน้อย มีผู้เข้าประชุมที่มาจาก ลำพูน นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ราชบุรี อุทัยธานี เชียงใหม่ น่าน ... โอ๊ะ โอ๋ หลายจังหวัดทีเดียว กลุ่มนี้ มี Facilitator คือ คุณสาวนีย์ บุญศรี จากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ค่ะ และน้องจุ๋มมือ Note taker ภัทราพร ศรีสูงเนิน จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่มาร่วมด้วยช่วยกันกับกองทันตฯ ทุกครั้งละค่ะ น่ารักมาก

คุณแม่ผู้เล่า อยู่สาขาสภาผู้สูงอายุ ของจังหวัดน่านค่ะ คุณแม่เล่าให้ฟังถึงกิจกรรมที่ทำไปแล้วอย่างภูมิใจว่า

กิจกรรม 10 ยอดฟันดี ปี 50 ... ที่มาของกิจกรรมคือ

  • เราร่วมกัน ดิฉันอยู่สาขาสภา ร่วมกับศูนย์ทันตสุขภาพของ จ.น่าน
  • เรามีแรงบันดาลใจหลังจากที่ได้ไปประชุมกับกองทันตฯ กรมอนามัยที่ มิราเคิล เมื่อ สค.50
  • หลังจากประชุมมาแล้ว เราก็เลยได้มาวางแผนร่วมกัน
  • เราจะมีตารางกำหนดการของสภาผู้สูงอายุ ไปประชุมร่วมกับผู้สูงอายุสัญจรทุกอำเภอ เราก็เลยเอาตารางนั้นมาร่วมกันกับทันตสุขภาพจังหวัด
  • โดยที่ทางสุขภาพจังหวัดจะไปให้ความรู้ และตรวจสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ อำเภอละ 1 ครั้ง
  • จึงได้ค้นพบผู้สูงอายุ อายุ 83 ปี มีฟัน 32 ซี่ครบ สุขภาพช่องปากดี ไปประกวด ได้รางวัล สุดยอดฟันดีระดับประเทศ ในปี 2550

ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม จากการสังเกตการตรวจสุขภาพช่องปาก การสอบถามผู้สูงอายุ มีความตื่นตัวในการดูแล สุขภาพช่องปากดีขึ้น มีการแนะนำความรู้ด้านสุขภาพช่องปากให้ครอบครัว และชุมชน

ภาพความสำเร็จ มีการทำงานร่วมกันกับหลายๆ องค์กร และผู้สูงอายุในความดูแลของเรามีสุขภาพช่องปากดีขึ้น และเราก็จะนำองค์ความรู้ที่ได้ครั้งนี้ไปเผยแพร่ และปฏิบัติในปีต่อๆ ไป

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)