กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา


ช่วยให้เราจัดหลักสูตรและวางแผนการเรียนการสอนโดยนึกถึงผู้เรียนเป็นหลัก

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ของที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมเลอคาซา บางแสน จังหวัดชลบุรี

ดิฉันเคยรู้จักเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ National Qualification Framework for Higher Education (NQF) มาบ้าง เมื่อทำงานที่ มวล. สมัยก่อน รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เคยมานำเสนอในที่ประชุม QA Forum ของ ทปอ. แต่ช่วงที่กลับไปทำงานที่กรุงเทพฯ ก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อีก

ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ นี้ กล่าวถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน (Domain) คือ
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร

สาขาพยาบาลศาสตร์ของเรามาเติมด้านทักษะการปฏิบัติ เพิ่มอีก ๑ ด้าน ซึ่งกรรมการบางท่านเห็นว่าไม่ต้องเติมก็ได้ เพราะน่าจะอยู่ใน Domain ความรู้อยู่แล้ว

 

บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย

ดิฉันมาประชุมครั้งนี้ได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับ NQF รวมทั้งได้ทำงานในกลุ่มย่อยที่มีการให้ทำข้อกำหนดจำเพาะของหลักสูตร ข้อกำหนดจำเพาะของรายวิชา และข้อกำหนดจำเพาะของประสบการณ์ภาคสนาม ทำให้มองเห็นว่า NQF ช่วยให้เราจัดหลักสูตรและวางแผนการเรียนการสอนโดยนึกถึงผู้เรียนเป็นหลัก ได้มีการคิดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและแปลกใหม่กว่าเดิม

 

บางส่วนของผู้เข้าประชุม <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">วัลลา ตันตโยทัย</p>

หมายเลขบันทึก: 181778เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2008 18:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:02 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี