แนะนำตัว

แนะนำตัว

สุธาสินี สันแอ

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์

ม.สงขลานครินทร์

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องที่อยากบอกความเห็น (0)