แนะนำตัว

แนะนำตัว

ตัวกระผมมีสมญาว่าจักรกริช  ซึ้งประสิทธิ์ชื่อสกุลไม่ขุ่นหมอง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อมูลของผมความเห็น (0)