แนะนำตัว

แนะนำคัว

ฉัน พรกนก ศักดิ์ศรีศิริสกุล

ม.สงขลานคริทร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนรักสุขภาพและครอบครัวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ไหนๆก็เปิดอ่านแล้ว  ยินดีรู้จักครับ