สมัครเข้ารับการอบรม "ลปรร : ความรู้สู่การปฏิบัติโดยการใช้ Blog"  เพื่อทำความรู้จัก blog ในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ KM คณะแพทยศาสตร์ แต่แล้วก็หลงคารม ดร.จันทวรรณน้อยวัน และทีมวิทยากร ที่เชิญชวนให้เห็นว่า  จะได้สาระและสนุกกับการเล่น blog อย่างไร  จึงตั้งใจว่า จะบันทึกความประทับใจที่ได้รับ  "สิ่งที่เกินความคาดหวัง"  จากการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณบดี เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ กระบี่มาริไทม์ จ.กระบี่