แนะนำตัว

แนะนำตัว

นางสุภาพร พรหมจันทร์

 

งานพัสดุ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน

กำลังฝึกอบรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น้องขมความเห็น (0)