ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล

ตัวอย่างงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วันที่ 28 เมษายน 2551

       วันนี้ ไปเป็นวิทยากรวิพากษ์งานวิจัย โครงการของสถาบันการศึกษาทางไกล ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ กทม.  มีงานวิจัยที่นำเสนอ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

1.    การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

   ( โดย  อ.ดบัสวี  อ่ำจันทร, 2550)

.....จุดเด่นของงานนี้ คือ แนวการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ เด็กเริมเรียนภาษาจากนิทาน หรือเรื่องใกล้ตัว.

 

2.    การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

    (โดย อ.ศศิธร  อภัยวาทิน, 2550)

 

3.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทันตสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร

(โดย อ.ปิยะภา  เจริญลาพ, 2550)

...จุดเด่น คือ นวัตกรรมทันสมัย  เด็กได้เห็นภาพเกี่ยวกับภาวะทันตสุขภาพ  สร้างการเรียนรู้และความตระหนักได้ดี...

 

4.  การแก้ปัญหาการพูดไม่ชัดของนักเรียนชั้นอนุบาล

   โดยใช้วิธีสอนพูดเป็นคำ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

    จังหวัดอุตรดิตถ์

(โดย  อ.สุนทรี ธำรงโสตถิสกุล ,2550)

...จุดเด่น คือ ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาชีวิตเด็กปฐมวัย  แม้จะมีน้อยคน แต่ถือเป็นเรื่องสำคัญ

 

5.  การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ตาม

ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด   สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

 จังหวัดอุตรดิตถ์

       (โดย อ.รัชดาภรณ์  พรมจุ้ย, 2550)

 

6.    การพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย (โดย อ.อณัญญา  เรืองวานิช)

 

7.    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

    (โดย อ.อมรรัตน์ ไทยตรง)

 

8.    การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกความมีวิจัย สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2(วัดศรีบุรีรตนาราม) จังหวัดสระบุรี

   (โดย อ.บุศนีย์  ชัยมงคล)

 

....แต่ละเรื่องมีทั้งจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง(ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ)

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยเพื่อพัฒนางาน พัฒนาการเรียนรู้ความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 
 • สนใจหัวข้อที่ 1 ครับ
 • ดีจังเลย
 • อยากให้คุณครูมาเขียนเผยแพร่บ้าง
 • ทำอย่างไรดีครับอาจารย์
 • เอาอันนี้มาให้คุณครูดู
 • เผื่อเป็นประโยชน์แก่คุณครูสอนภาษาอังกฤษครับ
 • ( ผมได้ยึดท่านอาจารย์ ฟ้าใส และอาจารย์ปวีณา ของอาจาย์ไว้แล้ว ฮ่าๆๆ)
 • ดีใจครับที่ อาจารย์ขจิต สนใจ และคอยช่วยเหลือ-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ครู-อาจารย์ คงจะเข้ามาศึกษาเรื่อย ๆ
 • อ.ฟ้าใส และ อ.ปวีณา เป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมของ ม.ราชมงคล  ใครยึดไว้ คงจะมีปัญหากับ นักศึกษา ราชมงคลแน่ ๆ  อิ อิ

สวัสดีคะ...ดีใจจังได้เจบันทึกอาจารย์

สิริพร ฝอยทอง
IP: xxx.24.82.79
เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะ อาจารย์  ดีใจมากเลยที่พบกับท่านอาจารย์ในGotoknow  ลูกศิษย์จากโครงการวิจัยค่ะ มีคำถามที่ต้องขอความกรุณาอาจารย์

   *  สร้างเครื่องมือและชุดฝึกเรียบร้อยแล้ว

   *  กำลังส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดู

   *  ต้องส่งให้อาจารย์ด้วยไหมค่ะ  หรือส่งหลังจากปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแล้ว

                                                           

สวัสดีครับ อ.สิริพร

 • ส่งหลังจากปรับปรุงก็ได้ครับ ก่อนจะทดลองใช้/เก็บข้อมูลนะครับ
 • ถ้ามีอะไรจะเข้ามาถามที่ "คำถาม" ก็ได้นะครับ
 • อาจารย์ เป็นญาติกับ อ.ขจิตหรือครับ
สิริพร ฝอยทอง
IP: xxx.24.23.102
เขียนเมื่อ 

  *  ขอบพระคุณอาจารย์ ค่ะ ที่กรุณาแนะนำ ดิฉันยังไม่เคยเข้าไปใช้กระดานบอร์ดเลยค่ะ

   *  เพื่อน ๆที่ทำงานขอให้อาจารย์แนะนำเรื่อง วิจัยเพิ่มเติมเพราะเขาสนใจ และได้เรียนรู้ไปด้วย

  *  อ๋อ ! อาจารย์ขจิต ก็คิดว่าเราเป็นญาติกัน  แต่อาจารย์เขาเก่งมากค่ะ 

                                            สวัสดีค่ะ 

                                                 สิริพร 

  

เรียน  อาจารย์สิริพร

 • เพื่อน ๆที่ทำงานขอให้อาจารย์แนะนำเรื่อง วิจัยเพิ่มเติมเพราะเขาสนใจ และได้เรียนรู้ไปด้วย
 • หากจะกรุณาถามเป็นเรื่อง ๆ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้สนใจอื่น ๆ ครับ  ผมจะได้อธิบายตามสภาพปัญหา หรือความต้องการ
จีรวรรณ
IP: xxx.42.65.234
เขียนเมื่อ 

คือว่าหนูกำลังเรียนเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนค่ะ

แล้วอาจารย์ให้หาวิจัยมาเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

ช่วยแนะให้หนูหน่อยได้มั๊ยคะ

ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าค่ะ

สุพักตร์
IP: xxx.25.132.172
เขียนเมื่อ 
 • งานวิจัยข้างต้นสามารถเลือกได้ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งสิ้น สามารถขอดูเล่มจริงที่สถาบันการศึกษาทางไกล ถนนศรีอยุธยา  อาคารอยู่ข้างตึกทบวงมหาวิทยาลัย  ติดกับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 • งานวิจัยในชั้นเรียน  ส่วนหนึ่งจะจัดทำโดยนักศึกษาระดับ ป.โท สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์  ค้นที่ มหาวิทยาลัยใดก็ได้
จินดา เกษวงศ์รอต
IP: xxx.128.6.42
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์สุพักตร์

ดิฉันแต่วเพลงเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความรักท้องถิ่น จำนวน 12 เพลง แล้วบันทึกเสียงเป็น mp3 จากนั้นได้นำไปหาประสิทธิภาพของเพลงและนำไปทดลองใช้กับนักเรียนตามหลักการวิจัย อยากถามอาจารย์ว่าส่งเป็นผลงานทางวิชาการมีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่ และใช้ได้หรือไม่