ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล


ตัวอย่างงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วันที่ 28 เมษายน 2551

       วันนี้ ไปเป็นวิทยากรวิพากษ์งานวิจัย โครงการของสถาบันการศึกษาทางไกล ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ กทม.  มีงานวิจัยที่นำเสนอ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

1.    การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

   ( โดย  อ.ดบัสวี  อ่ำจันทร,2550)

.....จุดเด่นของงานนี้ คือ แนวการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ เด็กเริมเรียนภาษาจากนิทาน หรือเรื่องใกล้ตัว.

 

2.    การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

    (โดย อ.ศศิธร  อภัยวาทิน,2550)

 

3.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทันตสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร

(โดย อ.ปิยะภา  เจริญลาพ,2550)

...จุดเด่น คือ นวัตกรรมทันสมัย  เด็กได้เห็นภาพเกี่ยวกับภาวะทันตสุขภาพ  สร้างการเรียนรู้และความตระหนักได้ดี...

 

4.  การแก้ปัญหาการพูดไม่ชัดของนักเรียนชั้นอนุบาล

   โดยใช้วิธีสอนพูดเป็นคำ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

   จังหวัดอุตรดิตถ์

(โดย  อ.สุนทรี ธำรงโสตถิสกุล,2550)

...จุดเด่น คือ ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาชีวิตเด็กปฐมวัย  แม้จะมีน้อยคน แต่ถือเป็นเรื่องสำคัญ

 

5.  การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ตาม

ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด   สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

 จังหวัดอุตรดิตถ์

       (โดย อ.รัชดาภรณ์  พรมจุ้ย,2550)

 

6.    การพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย(โดย อ.อณัญญา  เรืองวานิช)

 

7.    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

    (โดย อ.อมรรัตน์ ไทยตรง)

 

8.    การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกความมีวิจัย สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2(วัดศรีบุรีรตนาราม) จังหวัดสระบุรี

   (โดย อ.บุศนีย์  ชัยมงคล)

 

....แต่ละเรื่องมีทั้งจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง(ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ)

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 179714เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2008 11:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 20:36 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (10)
 • สนใจหัวข้อที่ 1 ครับ
 • ดีจังเลย
 • อยากให้คุณครูมาเขียนเผยแพร่บ้าง
 • ทำอย่างไรดีครับอาจารย์
 • เอาอันนี้มาให้คุณครูดู
 • เผื่อเป็นประโยชน์แก่คุณครูสอนภาษาอังกฤษครับ
 • ( ผมได้ยึดท่านอาจารย์ ฟ้าใส และอาจารย์ปวีณา ของอาจาย์ไว้แล้ว ฮ่าๆๆ)
 • ดีใจครับที่ อาจารย์ขจิต สนใจ และคอยช่วยเหลือ-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ครู-อาจารย์ คงจะเข้ามาศึกษาเรื่อย ๆ
 • อ.ฟ้าใส และ อ.ปวีณา เป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมของ ม.ราชมงคล  ใครยึดไว้ คงจะมีปัญหากับ นักศึกษา ราชมงคลแน่ ๆ  อิ อิ

สวัสดีคะ...ดีใจจังได้เจบันทึกอาจารย์

  สวัสดีค่ะ อาจารย์  ดีใจมากเลยที่พบกับท่านอาจารย์ในGotoknow  ลูกศิษย์จากโครงการวิจัยค่ะ มีคำถามที่ต้องขอความกรุณาอาจารย์

   *  สร้างเครื่องมือและชุดฝึกเรียบร้อยแล้ว

   *  กำลังส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดู

   *  ต้องส่งให้อาจารย์ด้วยไหมค่ะ  หรือส่งหลังจากปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแล้ว

                                                           

สวัสดีครับ อ.สิริพร

 • ส่งหลังจากปรับปรุงก็ได้ครับ ก่อนจะทดลองใช้/เก็บข้อมูลนะครับ
 • ถ้ามีอะไรจะเข้ามาถามที่ "คำถาม" ก็ได้นะครับ
 • อาจารย์ เป็นญาติกับ อ.ขจิตหรือครับ

  *  ขอบพระคุณอาจารย์ ค่ะ ที่กรุณาแนะนำ ดิฉันยังไม่เคยเข้าไปใช้กระดานบอร์ดเลยค่ะ

   *  เพื่อน ๆที่ทำงานขอให้อาจารย์แนะนำเรื่อง วิจัยเพิ่มเติมเพราะเขาสนใจ และได้เรียนรู้ไปด้วย

  *  อ๋อ ! อาจารย์ขจิต ก็คิดว่าเราเป็นญาติกัน  แต่อาจารย์เขาเก่งมากค่ะ 

                                            สวัสดีค่ะ 

                                                 สิริพร 

  

เรียน  อาจารย์สิริพร

 • เพื่อน ๆที่ทำงานขอให้อาจารย์แนะนำเรื่อง วิจัยเพิ่มเติมเพราะเขาสนใจ และได้เรียนรู้ไปด้วย
 • หากจะกรุณาถามเป็นเรื่อง ๆ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้สนใจอื่น ๆ ครับ  ผมจะได้อธิบายตามสภาพปัญหา หรือความต้องการ

คือว่าหนูกำลังเรียนเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนค่ะ

แล้วอาจารย์ให้หาวิจัยมาเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

ช่วยแนะให้หนูหน่อยได้มั๊ยคะ

ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าค่ะ

 • งานวิจัยข้างต้นสามารถเลือกได้ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งสิ้น สามารถขอดูเล่มจริงที่สถาบันการศึกษาทางไกล ถนนศรีอยุธยา  อาคารอยู่ข้างตึกทบวงมหาวิทยาลัย  ติดกับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 • งานวิจัยในชั้นเรียน  ส่วนหนึ่งจะจัดทำโดยนักศึกษาระดับ ป.โท สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์  ค้นที่ มหาวิทยาลัยใดก็ได้

เรียน อาจารย์สุพักตร์

ดิฉันแต่วเพลงเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความรักท้องถิ่น จำนวน 12 เพลง แล้วบันทึกเสียงเป็น mp3 จากนั้นได้นำไปหาประสิทธิภาพของเพลงและนำไปทดลองใช้กับนักเรียนตามหลักการวิจัย อยากถามอาจารย์ว่าส่งเป็นผลงานทางวิชาการมีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่ และใช้ได้หรือไม่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท