สุขภาพกับการออกกำลังกาย สุขภาพที่ดีต้องออกกำลังกายวันละ 30-60 นาที
พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอวันละ 6-8 ช.ม. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เช่น ผักใบเขียว ถั่วเหลือง ผลไม้ โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 30-45ปี เพราะว่าคนอายุ
ช่วงนี้จะอ้วนง่าย ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ การออกกำลังกายของคนวัยนี้เช่น
เดินเร็ว โยคะ รำพลอง แอโรบิค อย่างน้อยต้องออกกำลังกายอาทิตย์ละ 3-5 วัน
ทุกวันนี้ ดิฉันออกกำลังกายโดยการเดินเร็ว โยคะ นานฯถึงจะออกกำลังกายโดยเต็น
แอโรบิค ใครจะทำตามก็ไม่ว่ากัน