ทัวร์ kcenter กรมอนามัย (2)

Kcenter เป็นการ design รูปแบบของข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูล เพราะฉะนั้นเราจะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก เมนู search (ค้นหาข้อมูล)

 

พาไปเที่ยวดูข้อมูลใน Kcenter ต่อนะคะ

ใน Kcenter เป็นการ design รูปแบบของข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูล เพราะฉะนั้นเราจะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก เมนู search (ค้นหาข้อมูล) ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเวปหน้าแรก โดยพิมพ์คำค้น และคลิ๊ก "ค้นหา" เพื่อให้โปรแกรมค้นหาข้อมูลให้ ถ้ามีคำค้นนั้นก็จะปรากฎข้อมูลใน list ที่อยู่ใน Kcenter

และในหน้าแรก ของ Kcenter ยังมี Poll ให้ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งตอนนี้ก็อยากทราบว่า "คุณอยากให้เน้นเรื่องราวอะไรมากที่สุด ใน Kcenter"

ตอนสุดท้ายของคอลัมน์ทางด้านซ้ายมือคือ file Program อ่านข้อมูลที่เป็นไฟล์ acrobat (ไฟล์ที่มีนามสกุล pdf) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการแสดงข้อมูลทาง Internet

ส่วนที่เล่าไปข้างต้นนี้ก็คือ ส่วนข้อมูลที่อยู่ในหน้าแรกของ Kcenter

ซึ่งหน้าแรกนี้ยังมีการ link ไปที่คอลัมน์อื่นๆ ซึ่งจะอยู่กันในหน้าต่อๆ ไป ซึ่งประกอบด้วย

 • การจัดการความรู้ของกรมอนามัย
 • แผนการจัดการความรู้ของกรมอนามัย
  • แผนการจัดการความรู้ของกรมอนามัย
  • การดำเนินการจัดการความรู้ของกรมอนามัย
 • ความรู้ด้านการจัดการความรู้
  • การจัดการความรู้
  • ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice)
  • แนวคิดการพัฒนาสังคม
  • สถานการณ์ตัวอย่างการจัดการความรู้
 • ฐานข้อมูลศึกษาวิจัย / องค์ความรู้
  • Health Promotion Award
  • การศึกษา วิจัย ของกรมอนามัย
  • องค์ความรู้
  • Best Practice
 • ผลผลิตของกรมอนามัย
  • สื่อส่งเสริมสุขภาพ
  • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • สรุปการดำเนินงานของหน่วยงานฯ
  • ศูนย์ข้อมูล
  • ประชุมวิชาการ
  • ศูนย์ความรู้
  • เวปไซต์ความรู้
  • รณรงค์สร้างกระแส
 • Webboard
 • KM Forum
  • เรื่องเล่าเร้าพลัง
  • TQM
  • บุหรี่
 • Sharing of Knowledge

ข้อมูลใน Kcenter นั้น ส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลที่รวบรวม และนำมาใส่ไว้ใน Kcenter และมีข้อมูลบางส่วนที่จะเป็นข้อมูลการเชื่อมโยง (link) ไปยังแหล่งข้อมูลของกองฯ สำนักฯ และหน่วยงานของกรมอนามัย

โดยที่ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลความรู้ หรือผลผลิตของกรมอนามัย อีกส่วนหนึ่งจะเป็นความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่นำมาจากแหล่งความรู้ต่างๆ มารวบรวมให้ชาวกรมอนามัยได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

ทีมผู้จัดทำ Kcenter กำลังหารูปแบบของการปรับปรุงเนื้อหาใน Kcenter นะคะ มีใครที่อยากให้ข้อเสนอว่า อยากให้ Kcenter นำเสนอในรูปแบบไหน ก็สามารถเสนอเข้ามาได้นะคะ ทางเราก็จะได้มีข้อมูลความต้องการของผู้ใช้จริงด้วย และจะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาปรับให้ตรงกับความต้องการ

ข้อมูลอื่นๆ จะขอนำมาเสนอในตอนต่อไปนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)