หัวข้อ ความสำเร็จเล็กๆในงาน....

วันนี้เป็นวันที่ได้เขียนอะไรใบหน้าบันทึกที่ว่างเปล่าอีกวันหนึ่งแล้ว ได้อบรมเกี่ยวกับ KM ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกด้านหนึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์กับการทำงานมาก