ความสำเร็จในงานทางด้านบริการงานโสตทัศนูปกรณ์

      การประสบความสำเร็จในเรื่องของการให้บริการนั้นก็เริมต้นจากการเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านการเรียนการสอนมาเข้ารับการอบรม จากนั้นให้มีการปฏิบัติจริง หากพบว่ามีอุปกรณ์ไม่ตรงตามที่ได้รับการอบรมหรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่ม หรือมีอุปกรณ์ใหม่ๆ ก็จะมีการให้คำแนะนำแก่บุคลากรนั้นๆ และเขาจะเป็นผู้ปฏิบัติจริงโดยที่เราจะเป็นผู้ค่อยให้คำแนะนำ ว่าอุปกรณ์ภายในห้องนี้ทำงานอย่างไรบ้าง และภายในห้องเรียนเราจะมีคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สั้นให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้เอง และหากยังมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เรายังมีโทรศัพท์ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง เท่านี้เราก็จะไม่เหนื่อยกับงานที่ทำในแต่วันช่วยลดภาระลงไปได้เยอะมาก