ตามที่เคยได้แจ้งข่าวเรื่องการประชุมวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้น ขณะนี้ท่านสามารถ downloade รายละเอียดและใบสมัครได้  หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ในใบสมัคร