วันที่ 7-8 มีนาคม 2549 ผมได้มีโอกาสมาราชการที่ รพ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของนครฯ ได้อ่านประวัติอำเภอแล้วก็รู้สึกตัวเองมีความรู้ขึ้นอีกนิดหนึ่ง..ตามประสาคนอยากรู้อยากเห็นอย่างผม...โดยอ่านในหนังสือ พิธีเปิดตึกสกลมหาสังฆปริณายก ของ รพ.ลานสกา ซึ่งเขาจัดทำขึ้นแจก ในวันที่ 17 มีนาคม 2547 เป็นตึกบริจาค แห่งที่ 17 ใน 19 แห่งทั่วประเทศ เป็นอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง  

.....ซึ่งผมได้เดินดูบริเวณรอบๆรพ. ซึ่งไม่กว้างมากนัก เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 3 งาน เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี มีการกิจกรรมคุณภาพของโรงพยาบาล ตามกำลังของโรงพยาบาล

...อำเภอลานสกาที่แห่งท่องเที่ยวธรรมชาติหลายแห่ง ด้วยภูมิประเทศ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://travel.thawang.com/lansaka1.php ครับ