การเขียนบทความวิจัย ตอนที่ 6 บทนำ (Introduction)

บทนำให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจและติดตามงานวิจัย และทำให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของงานวิจัย

บทนำ (Introduction) เป็นส่วนสำคัญของบทความวิจัยนะครับ โดยบทนำทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ปลุกเร้า กระตุ้นต่อมความอยากอ่านบทความของผู้อ่าน

          ทำให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของงานวิจัย

          ให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจและติดตามงานวิจัย

          เล่างานวิจัยที่ผ่านๆ มา และอาจวิจารณ์ข้อที่ยังบกพร่อง

          สรุปประเด็นปัญหาที่กำลังจะแก้ หรือยังไม่มีทางแก้

          อธิบายว่างานวิจัยตอบโจทย์อะไร ทำไม และอย่างไร

เคล็ดลับในการเขียนบทนำที่ผมและทีมได้ช่วยกันคิดออกมาเป็นประเด็นๆ มีดังนี้ครับ

          วางแผนให้ดีก่อนลงมือเขียน เริ่มจากภาพใหญ่ไปถึงเรื่องเฉพาะ

          วางเป้าหมายให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความสำคัญของงานวิจัย

          ปูพื้นให้ผู้อ่านอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้อ่านติดตามบทความได้จนจบ

          ให้ข้อมูล เรื่องราว งานวิจัยอื่นๆ ตามที่มีมาแล้ว (อ้างอิงทุกครั้ง) เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับผู้อ่าน

          วิจารณ์งานวิจัยของผู้อื่นพอสมควร เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวม และเห็นว่าโจทย์วิจัยยังมีคุณค่าพอที่จะทำต่อไป

          กล่าวถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดของการวิจัย

          กล่าวถึงสมมติฐานของการวิจัย ตัวแปรที่จะศึกษา รวมถึงวิธีการอย่างคร่าวๆ

          ให้คำจำกัดความของศัพท์เทคนิค ตัวย่อต่างๆ

          กล่าวถึงผลการวิจัยและข้อสรุปหลักของเราพอสังเขป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาตนเองความเห็น (2)

Know All Days
IP: xxx.21.149.187
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ นะคะอาจารย์

จะนำไปปรับใช้ค่ะ พอดีกำลังจะทำ Thesis อยู่เหมือนกัน

bourne
IP: xxx.164.78.82
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ