วันนี้ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด บังเอิญได้มีโอกาสเสวนากับกลุ่มผู้นำชุมชน
เกี่ยวกับ จะพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านดีเด่นได้หรือไม่ จะทำอย่างไร ?

...พอได้การบ้านมา ผมก็ทำการค้นหา Best Practice.. ในเบื้องต้นได้ดังนี้ครับ