แผนพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น

จะพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านดีเด่นได้หรือไม่ จะทำอย่างไร ?

วันนี้ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด บังเอิญได้มีโอกาสเสวนากับกลุ่มผู้นำชุมชน
เกี่ยวกับ จะพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านดีเด่นได้หรือไม่ จะทำอย่างไร ?

...พอได้การบ้านมา ผมก็ทำการค้นหา Best Practice.. ในเบื้องต้นได้ดังนี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ช่วยชาวบ้าน

คำสำคัญ (Tags)#สำนึกรักบ้านเกิด#หมู่บ้านดีเด่น

หมายเลขบันทึก: 178036, เขียน: 22 Apr 2008 @ 00:00 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

คิดตามคร่าว ๆ ได้ประมาณนี้ก่อนครับ

แนวคิดสำหรับจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 

1.       พัฒนาหมู่บ้านบนพื้นฐานของวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและทุนทางสังคมที่มีอยู่

2.       จัดตั้งคณะกรรมการผู้นำชุมชน 8 ฝ่าย

3.       จัดทำแผนงานและวางแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน

4.       เน้นให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

5.       ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าร่วมกันทุกเดือน

6.       ยึดหลัก ครองตน ครองคน ครองงาน

7.       มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะประโยชน์ของส่วนรวม

8.       บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

9.       จะร่วมกันแก้ปัญหาสังคม

10.    โครงการเยาวชนเข้าวัดพัฒนาจิตทุกวันพระ

11.    ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย

12.    เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

13.    เรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต

14.    จะแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมีอยากได้กันอย่างไร

15.    นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

16.    ปลูกพืชผัก

17.    ส่งเสริมอาชีพ

18.    สนับสนุนการใช้ทรัพยากรชุมชน

19.    พัฒนาสิ่งแวดล้อม

20.    การทำปุ๋ยหมัก

21.    ปลูกต้นไม้

22.    พัฒนารักษาแหล่งน้ำ

23.    พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

24.    แก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้อง

25.    บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

26.    กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

27.    หมู่บ้านน่าอยู่

28.    หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข

29.    ชมรมผู้สูงอายุ

30.    ยุวชนประจำหมู่บ้าน

31.    บ่อน้ำรวมน้ำซึมน้ำซับฉันใดการพึ่งตัวเองรวมหยาดเหงื่อและความเพียรฉันนั้น

32.    ชุมชนเข้มแข็ง

 

IP: xxx.26.153.106
เขียนเมื่อ 

เก่งมาก

mikp
IP: xxx.26.153.106
เขียนเมื่อ 

เก่งทีร่พัฒนาหมู่บ้านได้

มัง
IP: xxx.173.197.145
เขียนเมื่อ 

แนวคิดสำหรับจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

1. พัฒนาหมู่บ้านบนพื้นฐานของวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและทุนทางสังคมที่มีอยู่

2. จัดตั้งคณะกรรมการผู้นำชุมชน 8 ฝ่าย

3. จัดทำแผนงานและวางแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน

4. เน้นให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

5. ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าร่วมกันทุกเดือน

6. ยึดหลัก ครองตน ครองคน ครองงาน

7. มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะประโยชน์ของส่วนรวม

8. บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

9. จะร่วมกันแก้ปัญหาสังคม

10. โครงการเยาวชนเข้าวัดพัฒนาจิตทุกวันพระ

11. ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย

12. เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

13. เรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต

14. จะแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมีอยากได้กันอย่างไร

15. นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

16. ปลูกพืชผัก

17. ส่งเสริมอาชีพ

18. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรชุมชน

19. พัฒนาสิ่งแวดล้อม

20. การทำปุ๋ยหมัก

21. ปลูกต้นไม้

22. พัฒนารักษาแหล่งน้ำ

23. พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

24. แก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้อง

25. บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

26. กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

27. หมู่บ้านน่าอยู่

28. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข

29. ชมรมผู้สูงอายุ

30. ยุวชนประจำหมู่บ้าน

31. “บ่อน้ำรวมน้ำซึมน้ำซับฉันใดการพึ่งตัวเองรวมหยาดเหงื่อและความเพียรฉันนั้น”

32. ชุมชนเข้มแข็ง

ธีรเจต
IP: xxx.183.201.124
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคับ