ครูผู้สอนวิชาการเงินส่วนบุคคลท่านใดต้องการบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม PowerPoint ขอมาได้นะคะ จะส่งสื่อนวัตกรรมไปให้ลองใช้ค่ะ