ความเห็น 2000425

การเงินส่วนบุคคล

วสุธิดา โคระวี
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์สื่อการเรียนการสอน วิชา การเงินส่วนบุคคลด้วยค่ะ

เพราะได้รับมอบหมายให้สอนในภาคเรียนนี้

ขอบคุณมากค่ะ

นางสาววสุธิดา โคระวี

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.0847890566