ความเห็น 1644791

การเงินส่วนบุคคล

ข้าวปั้น
เขียนเมื่อ 

ขาดสื่อการเรียนการสอนวิชา การเงินส่วนบุคคลค่ะ

อยากได้และจะนำไปเป็นแนวทางในการสอนที่มากขึ้นค่ะ

ขอบคุณค่ะ