Debt ออกเสียงอย่างไร??

มดคันไฟ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
debt อ่านว่า เด็บ หรือ เด็ท

ใครที่อยู่มานานจะได้เปรียบอย่างคือ เป็น สว. (สูงวัย) แต่เสียเปรียบหลายอย่าง เช่นเรื่องของภาษาต่างประเทศ มาดูกันค่ะ....คำว่า "debt" ที่แปลว่า "หนี้สิน" เราจะเปล่งเสียงอย่างดังด้วยความมั่นอกมั่นใจว่า "เด็บ" ฮึ ฮึ  มีโอกาสรู้ภายหลังว่า ที่จริงแล้ว "debt" อ่านว่า \ˈdet\ ต่างหาก ตัว b น่ะไม่ออกเสียง แล้วฉันจะไปรู้เหรอ!!! ยังมีอีกนะคะ เช่น

  1. Value อ่านว่า แวล-ยู  \val-yü\ แปลว่า มูลค่า ค่านิยม มูลค่า ค่าสี
  2. Receipt อ่านว่า รี-ซีท  แปลว่า ใบรับ ใบเสร็จ
  3. Recipe อ่านว่า เร-ซะ-พี e-sə-pē\ แปลว่า เครื่องหมายนำการสั่งยา1  ตำรับ  สูตร
  4. eclipse อ่านว่า อิคลิฟซ์  แปลว่า อุปราคา  ความมัวหมอง  ความตกต่ำ ความมืดมนลง

วันนี้อบรมการวิจัยในชั้นเรียน  วิทยากรเล่าว่ามีนักศึกษามาถาม "อาจารย์ครับ ซีทัพ แปลว่าอะไรครับ?" อาจารย์ก็ไม่คุ้นแฮะคำนี้ อยู่มาห้าสิบกว่าปี คุ้นคำว่า "ซีทรู" "ทัพพี" หรือ "ทัพเพอร์แวร์" มากกว่า จึงขอดูตัวเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษ  เมื่อดูแล้วอาจารย์จึงรู้แจ้งว่า "ซีทัพ" นั้นมาจากคำว่า "setup" นั่นเอง!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พูดจาภาษาอะไรความเห็น (0)