มาแล้วค่ะ นิทานร้อยบรรทัดชั้นป.3   หนังสืออ่านประกอบวิชา ภาษาไทย หลักสูตรสมัยก่อนโน้นค่ะ    หนังสือนิทานชุดนี้ ตัวหนังสือจะเล็กลง  ภาพประกอบ  ก็มีลักษณะแตกต่างจาก นิทานร้อยบรรทัดชั้นป.2 (1)  และ นิทานร้อยบรรทัดชั้นป.2 (2)  ความที่ตัวหนังสือเล็ก  อาจทำให้อ่านไม่ค่อยชัดเจนนะคะ   หนังสือเล่มนี้ save  มาจาก เว็ป ฮ.ฮุก ดอทคอม เช่นเดิม ค่ะ  ขอนำมาเผยแพร่ ให้สมาชิกอ่านนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ในความรู้สึกส่วนตัว  มีความประทับใจกับนิทานร้อยบรรทัดชั้นประถม 2 มากกว่า      ตัวหนังสือของหนังสือเล่มนี้ ตัวเล็กไป  ภาพประกอบก็ชอบฉบับชั้นประถม 2 มากกว่าค่ะ   แต่ยังไงๆ หนังสือเล่มนี้ ก็ยังอยู่ในความทรงจำค่ะ