ตอนที่ได้รางวัลคุณเอื้อครั้งแรก เมื่อเดือน มิถุนายน 48 ก็สงสัยเหมือนกันว่า นอกจากกำหนดเป้าหมาย (หัวปลา) ขององค์กรให้ชัดเจนแล้ว  CKO มีหน้าที่ หรือบทบาทอะไรอีกบ้าง หรือต้องทำอะไรบ้าง แต่ก็ไม่ได้ไปขวนขวายว่า CKO ที่ดี ควรทำอะไรบ้าง (อันนี้ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี) แต่ก็ไม่เป็นไร ก็ทำงานต่อไปในสิ่งที่คิดว่าควรทำ และก็ได้รับเกียรติจาก สคส. อีกครั้ง คือได้รับตำแหน่ง “คุณเอื้อ (CKO) ประจำเดือนมกราคม 49  จึงกลับมาทบทวนสิ่งที่ตนเองได้ทำมาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว จนบัดนี้ว่า มีอะไรบ้าง (โดยย่อ) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่าน CKO ท่านอื่นๆ รวมทั้งคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ CKO ด้วย 

  1. เผยแพร่แนวทาง KM ในภาค ผ่านการทำกิจกรรมโครงการพัฒนางาน Patho Otop
  2. ยุยง ส่งเสริมให้ทีมงานต่างๆ รวมทั้งปัจเจกบุคคล ใช้แนวทาง KM หรือแนวทางเชิงบวกในการพัฒนางาน และการแก้ไขปัญหา
  3. ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ของคนในภาคผ่าน blog และ วารสารสายใยพยาธิ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น และกระจายไปทุกหย่อมหญ้าของภาควิชา ทั้งยังเป็นการให้กำลังใจคนดีอีกด้วย
  4. พยายามให้งานต่างๆ สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น งานอาชีวอนามัย และ Patho Otop ให้สอดคล้องกับงาน ISO เป็นต้น
  5. สื่อสารผู้นำแต่ละทีมและบุคลากรในภาคฯ ให้เข้าใจตรงกันว่า ทุกกิจกรรมมีเป้าหมายร่วมกัน มีเข็มมุ่งสู่เป้าหมายหลักของภาควิชา
  6. ประสานกับทีมต่างๆ เพื่อจัดเวลากิจกรรมไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน อันเป็นผลมาจากแต่ละทีม แต่ละกลุ่ม กระตือรือร้นในการทำงานมาก ทำให้จำนวนกิจกรรมก็มากตาม