เริ่มต้นการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Suwatbanlue
  เริ่มต้นการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีโครงการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้มีแบ่งการจัดการความรู้เป็นกลุ่ม ๆ โดยเริ่มต้นที่กลุ่มผู้บริหารสูงสุดระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้บริหารระดับคณะ กลุ่มระดับอาจารย์ผ้สอน และผลุ่มสายสนับสนุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 17309, เขียน: 01 Mar 2006 @ 23:50 () , แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 14:29 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)