ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน ครั้งที่ 7

มดคันไฟ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โลกวิทยาศาสตร์ โลกแห่งการเรียนรู้ และการค้นพบ

"โลกวิทยาศาสตร์  โลกแห่งการเรียนรู้  และการค้นพบ"  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนครั้งที่ 7 โดยอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ช่วยกันตระเตรียมงานด้วยความมุ่งมั่นประมาณ 2 เดือน

การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เมื่อครั้งก่อนที่ผ่านมาจัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น   แต่ในปีนี้อาจารย์ประสานทดลองจัดค่ายสำหรับมัธยมปลายเพิ่มขึ้นอีก 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2551 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ม.ราชภัฏรำไพพรรณีความเห็น (0)