คนเราเมื่ออายุมากขึ้น  กำลังที่เคยมีอยู่มากมาย  ก็ถดถอยลง  ทำอะไรก็ช้าลง  ทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจ  แต่ความรักความห่วงใยยังมีอยู่เท่าเดิม  จึงแสดงออกในส่วนที่เคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดนั่นก็คือการขยับปากพูด  เลยทำให้คนหนุ่มสาวที่ยังมีกำลังมากมายรู้สึกว่าทำไมจึงพูดมากจังเลย  ก็มีแรงอยู่ที่ขยับปากได้ไวและได้ดังใจที่สุด