เมื่อเข้าฤดูฝนทีไร ชาวจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ โคนม ในเขตอำเภอปะทิว ก็ตัองกังวลกับเรื่องการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ก็อย่างว่าแหละ รัฐ เขาช่วยเหลือแต่ปากท้องคน  จนลืมไปว่า ปากท้องสัตว์นั้นก็สำคัญใช่น้อย  สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จึงเร่ง ผลิต หญ้าหมัก หญ้าแห้ง เพื่อเตรียมช่วยเหลือ ในช่วงที่อาจจะมีน้ำท่วมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ โดยเฉพาะตำบลชุมโค