เรื่องเล่าการประหยัดพลังงาน

NGV + ดีเซล พลังงานทางเลือก

  วันนี้ขอพูดถึงพลังงานอีกครั้งนะคะ  เพราะเห็นแล้วทนไม่ได้  ขอแจ้งให้คนอื่นได้ทราบว่าขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นอย่างไร  ซึ่งวันนี้ดิฉันมีโอกาสอ่านบทความจากกรมธุรกิจพลังงาน ก็เลยขอบอกแจ้งเพื่อนๆต่อนะคะ

 

      การรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน นอกจากจะเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศให้น้อยลงแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับคนในประเทศ ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด และน้อยลง เพื่อให้มีพลังงานเหลือใช้อย่างเพียงพอในอนาคต
             ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) หรือเรียกอีกอย่างว่าก๊าซธรรมชาติอัด มีความดันสูง (Compressed Natural Gas หรือ CNG) คุณสมบัติมีคาร์บอนน้อย การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง มีปริมาณไอเสียที่ไม่ก่อให้เกิดควันพิษอันตรายต่อสุขภาพของคน
             นายวิโรจน์ คลังบุญครอง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยลงต่อการใช้น้ำมันดีเซลในชีวิตประจำวัน จึงนำเสนอโครงการ NGV + ดีเซล ต่อกระทรวงพลังงาน และกระทรวงพลังงาน มีมติเห็นชอบให้ กรมธุรกิจพลังงาน ดำเนินการ เป็นโครงการนำร่องการใช้ เชื้อเพลิงผสม NGV + ดีเซล สำหรับรถยนต์ราชการ โดยปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ดำเนินการใช้เชื้อเพลิงผสม NGV + ดีเซล สำหรับรถยนต์ราชการแล้ว โดยมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบ เพื่อเป็นการทดลองประเมินผลของระบบ นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และร่วมกันส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงผสม NGV + ดีเซลให้กับให้ประชาชนได้รับทราบ มีการใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลอย่างประหยัด

ผลดีของระบบ Dual Fuel System แบบ Fumigation
1. ค่าติดตั้งระบบราคาถูก เพียง 30,000 บาท ในขณะที่ระบบอื่นสูงถึง 50,000 บาท
2. ไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์ที่มากับรถให้เสียหาย
3. สามารถเดินเครื่องยนต์ได้ด้วย NGV และหาก NGV หมดลงในขณะที่ขับเคลื่อนรถยนต์ ผู้ขับรถยนต์สามารถเดินเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันดีเซลอย่างเดียวก็ได้ กำลังเครื่องยนต์ตกเล็กน้อย หากปรับจูนเครื่องก็จะมีกำลังเช่นดีเซลเดิม
4. ช่วยประหยัดน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ 50 %

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน It's interesting for me.ความเห็น (0)