การทำแผนที่และการจำลองความรู้

การทำแผนที่และการจำลองความรู้
การทำแผนที่และการจำลองความรู้
 วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการทำแผนที่และการจำลองความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากการอ่าน ผมก็เลยขออนุญาติสรุปคร่าวๆ มาเล่าเพื่อเป็นการ Share ความรู้สักนิดนะครับ ถ้าเกิดผิดพลาดจากความจริง หรือ สิ่งที่ควรจะเป็นประการใด ก็โปรดแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ
แผนที่ความรู้ คืออะไรบ้าง อะไรที่เป็นแผนที่ความรู้....จากการที่อ่านมาพบว่า สมุดหน้าเหลือง ก็ถือว่าเป็นแผนที่ทางความรู้ เพราะว่าเป็นฐานข้อมูลที่ถูกจัดทำขึ้น
ฐานข้อมูลที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น ไม่ว่าจะด้วยความสามารถหรือฉลาดมากน้อยแค่ไหนก็ตาม มันเป็นแค่เพียงตัวบอกว่าความรู้อยู่ที่ไหน ก็เท่านั้นเอง แต่ว่าตัวมันเองไม่ได้มีความรู้นั้นๆ มันเป็นเพียงตัวชี้แนะ ไม่ใช่ตัวเก็บความรู้
การทำแผนที่ความรู้ คือการกำหนดที่ตั้งของความรู้ที่สำคัญขององค์กรว่าอยู่ตรงไหนบ้าง จากนั้นก็จัดการพิมพ์เป็นรายการออกมา หรืออาจมีภาพแสดงที่ตั้งความรู้อยู่ด้วยก็ได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว แผนที่ความรู้จะเป็นตัวชี้นำไปยังคน หรือ เอกสาร หรือ ฐานข้อมูลต่างๆ
วัตถุประสงค์หลักและประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการจัดทำแผนที่ความรู้ คือ การแสดงให้คนในบริษัทได้ทราบว่า เมื่อคุณต้องการความรู้ คุณจะสามารถไปหามันได้ที่ไหน และนอกจากนี้ ตัวแผนที่ความรู้ยังทำหน้าที่เสมือนกับเป็นโกดัง ก็คล้ายๆ กับแผนที่จริงๆ ที่เราใช้กัน มักจะบอกว่า ที่ไหนเป็น โรงพยาบาล ที่ไหนเป็นโรงแรม โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่นกัน แผนที่ความรู้ก็จะคอยบอกที่ตั้งของความรู้ เป็นเครื่องมือในการวัดปริมาณความรู้ที่บริษัทมีอยู่
แผนที่ความรู้จะเปิดเผยให้เห็นว่า ความรู้ของเราตรงไหนมีความแข็งแกร่ง ตรงไหนเป็นจุดอ่อน ตรงไหนใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตรงไหนขาดแคลน เหล่านี้เป็นต้น
ความรู้ที่สำคัญจริงๆ ผมคิดว่า มันสามารถพบและเจอได้ทุกแห่งทุกหนในองค์กร เฉพาะคนที่เสาะแสวงหาความรู้เท่านั้น ที่จะสามารถนำพาตัวเองให้ก้าวข้ามกำแพงที่คอยปิดกั้นความรู้ ให้คนๆ นั้นมีความรู้ตามที่ต้องการได้
นอกจากนี้ คนที่เป็นคนที่มีความรู้ เค้าต้องมีความเต็มใจที่จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้นั้นด้วย ด้วยความจริงใจ เปิดเผย ไม่เสแสร้ง
หวังว่าคงพอได้รายละเอียดคร่าวๆ ในเรื่องของแผนที่ความรู้บ้างนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Come and See My KMความเห็น (1)

ภูริชญ์ พิทักษวรพันธ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณนพวงศ์   กาลเนาวกุล

ตอนนี้ผมกำลังทำวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาแผนที่

ความรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างสำหรับภาครัฐ

ไม่ทราบว่าคุณนพวงศ์ พอจะ.ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการสร้างแผนที่ความรู้ในเรื่องส่วนของผมได้ไหมครับ คืออยากทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนในการสร้างแผนที่ความรู้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการเก็บข้อมูล เป็นต้นครับ

ช่วยกรุณาผมด้วยครับ จาก นายภูริชญ์ พิทักษวรพันธ์  นิสิตปริญาโท สาขาวิศวกรมก่อสร้างและการบริหาร  วิศวกรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

กรุณาตอบกลับด้วยนะครับ  [email protected] 09-494453