จดหมายถึงสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย และ สำนักงานเฟื่องทองการบัญชีและทนายความ

ที่  พพ/ พิเศษ-51-01

                                                                                                16  มีนาคม  2551

 

 

เรื่อง   ร้องเรียนบริการการตรวจบัญชีของสำนักงานเฟื่องทองการบัญชีและทนายความ

เรียน  ประธานสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำเนาเรียน พันตรีประชา ธรรมโชติ สำนักงานเฟื่องทองการบัญชีและทนายความ

 

 

ตามที่มูลนิธิพูนพลังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย เลขที่สมาชิก 2147 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 แล้วนั้น

 

มูลนิธิได้ขอใช้บริการการตรวจรับรองงบดุลของสำนักงานเฟื่องทองการบัญชีและทนายความ ตามคำแนะนำในคู่มือการดำเนินงานมูลนิธิ โดยได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเบื้องต้น ตั้งแต่ปลายปี 2550 และได้ส่งเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยแจ้งให้ทราบว่ามูลนิธิจะมีการประชุมสามัญประจำปีภายในเดือนมีนาคม และได้แจ้งวันประชุมคือวันที่ 16 มีนาคม 2551 ให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบเมื่อวันที่ 25  มกราคม 2551 พร้อมเอกสารเพิ่มเติม

 

หลังจากนั้นมูลนิธิได้ติดตามผลการตรวจรับรองงบดุลทางโทรศัพท์หลายครั้ง โดยในวันที่ 12 มีนาคม 2551 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็ยังรับปากว่าจะสามารถส่งงบที่ตรวจสอบแล้วให้กับมูลนิธิทันการประชุมสามัญประจำปีอย่างแน่นอน แต่ในความเป็นจริง สำนักงานเฟื่องทองการบัญชีฯไม่สามารถตรวจสอบรับรองงบดุลได้ทันเวลา และไม่แจ้งให้ทางมูลนิธิทราบล่วงหน้า มูลนิธิพูนพลังจึงต้องประชุมวิสามัญประจำปีโดยไม่มีรายงานงบดุลที่ได้รับการตรวจสอบในวันที่ 16 มีนาคม 2551

 

หากสำนักงานเฟื่องทองการบัญชีและทนายความไม่สามารถดำเนินงานบริการตรวจรับรองงบดุลให้แก่มูลนิธิที่เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยให้เป็นที่เรียบร้อยได้ สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยก็ควรพิจารณาลบข้อความแนะนำสำนักงานดังกล่าวในคู่มือดำเนินการมูลนิธิ เพื่อไม่เป็นการให้ข้อมูลเท็จต่อมูลนิธิอื่นๆในการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อไปในภายหน้า

 

อนึ่ง มูลนิธิพูนพลังได้ทำการสำเนาหนังสือฉบับนี้จัดส่งไปยังสำนักงานเฟื่องทองการบัญชีและทนายความ รวมทั้งนำขึ้นไว้ใน blog ของมูลนิธิ http://gotoknow.org/blog/poonpalang/ ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อประกาศให้มูลนิธิอื่นๆและสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

                                                                                        ขอแสดงความนับถือ

 

                       

 

                                                                                        (ศจ. นพ. วิจารณ์  พานิช)

  ประธานมูลนิธิพูนพลัง

                                                                                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พูนพลังรายวันความเห็น (5)

เลขาฯพูนพลัง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พันตรีประชา ธรรมโชติ จากสำนักงานเฟื่องทองทนายความและการบัญชี ได้โทรศัพท์มาที่เลขาฯ เกี่ยวกับจดหมายฉบับนี้ เลขาฯได้อธิบายซ้ำถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งพันตรีประชาก็ได้กล่าวขอโทษ และบอกว่าจะไล่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกจากงาน

การที่มูลนิธิพูนพลังนำจดหมายฉบับนี้มาเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ไม่ได้เกิดจากความแค้น หรือต้องการให้ใครต้องตกงาน เพียงต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และช่วยกันแก้ไขระบบที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

หลังจากมูลนิธิพูนพลังส่งจดหมายฉบับนี้ออกไปประมาณ 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเฟื่องทองฯก็ได้ส่งงบดุลฉบับรับรองแล้วและเอกสารต่างๆมายังมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯได้จัดประชุมสามัญฯเพื่อรับรองงบดุลในวันที่ 30 มีนาคม และส่งเอกสารตรวจตรารายงานต่อเขตวังทองหลางในวันที่ 31 มีนาคม (ตามข้อกำหนดของกระทรวงมหาดไทย)

เจ้าหน้าที่เขตวังทองหลางที่รับเรื่องบอกว่า มูลนิธิพูนพลังเป็นมูลนิธิแรกที่มายื่นเอกสาร ทั้งๆที่เป็นวันสุดท้ายภายในกำหนด จากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทำให้เลขาฯชักจะสงสัยว่า การปิดบัญชี จัดเตรียมเอกสาร ส่งเอกสารให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีดำเนินการตรวจสอบ และส่งเอกสารกลับคืนมา ทั้งหมดนี้สามารถปฏิบัติได้ภายในเวลาสองเดือนกว่าๆ (เพื่อให้ประชุมสามัญฯรับรองงบและส่งเอกสารภายในสิ้นเดือนมีนาคมได้)จริงหรือไม่ หรือว่าหลายมูลนิธิส่งเอกสารช้ากว่าข้อกำหนดกระทรวงฯ เนื่องจากในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้ทันเงื่อนเวลาที่ว่านี้? หากข้อกำหนดนี้ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ก็น่าจะมีการแก้ไขให้ทุกฝ่ายทำงานด้วยกันได้โดยไม่ต้องมีใครเหนื่อยเป็นพิเศษ

พันตรีประชามีความกังวลที่จดหมายร้องเรียนฉบับนี้เผยแพร่อยู่บนอินเตอร์เน็ต จึงขอให้เลขาฯประกาศเพิ่มเติมว่า สำนักงานเฟื่องทองฯได้รับผิดชอบตรวจสอบรับรองงบดุลให้แล้ว เลขาฯจึงมาชี้แจงเพิ่มเติมไว้ที่นี่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

คณะกรรมการมูลนิธิพูนพลังได้มีมติให้ทำหนังสือเปิดผนึกฉบับนี้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย โดยเฉพาะวงการมูลนิธิ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา และตรวจสอบโดยสาธารณะได้ ไม่ได้มีเจตนาประจานหรือทำร้ายหน่วยงานใด

ผมสงสัยว่าหน่วยงานมหาดไทยที่ทำงานด้านนี้เอาใจใส่ตรวจตราการดำเนินการของมูลนิธิต่างๆ จริงจังแค่ไหน มูลนิธิพูนพลังส่งหลักฐารการสอบบัญชีในวันสุดท้ายของกำหนด แต่ส่งเป็นมูลนิธิแรก มันน่าจะมีประเด็นให้ต้องปรับปรุงแน่นอน

เราต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองของเรามีประสิทธิภาพขึ้นครับ

วิจารณ์ พานิช

ประธานมูลนิธิพูนพลัง

นายยาการียา ลาเต๊ะ
IP: xxx.123.177.185
เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจเสมอ

mm
IP: xxx.8.53.138
เขียนเมื่อ 

ปกติมูลนิธิฯของเราส่งงบการเงินให้เขตหลังจากที่ประชุมใหญ่รับรองภายใน 1 เดือนค่ะ

เขียนเมื่อ 

มูลนิธิขอแสดงความชื่นชมการปรับปรุงบริการของสำนักงานเฟื่องทองการบัญชีและทนายความ รายละเอียดอยู่ในบันทึกนี้ค่ะ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496827

หมายเลขบันทึก

171168

เขียน

16 Mar 2008 @ 16:49
()

แก้ไข

01 Aug 2012 @ 08:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก