แนวทางในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยหลบหนีในผู้ป่วยระบบบังคับบำบัด

ผู้ป่วยหลบหนีในผู้ป่วยระบบบังคับบำบัด

ตึกเก็จมณี
แนวทางในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยหลบหนีในผู้ป่วยระบบบังคับบำบัด
         จากสถิติที่ผ่านมา 2 เดือนที่แล้ว (ธ.ค.48-ม.ค.49) มีจำนวนผู้ป่วยคุมประพฤติหลบหนีเพิ่มขึ้นเป็น20 %
เมื่อได้ทำ Fogus group ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด 3-7 วันแรก และการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยมีปัญหาจากข้างนอกมาก่อน เช่น  ญาติไม่รับทราบ,ผู้ป่วยที่ต้องรับผิดชอบดูแลคนอื่น ๆ เช่น ลูก ภรรยา ผู้ป่วยมีความวิตกกังวล ซึ่งได้พบปัญหาจากการทำก่อนดังกล่าว จึงได้ให้การช่วยเหลือติดต่อญาติทันที ผู้ป่วยได้รับการคลีคลายปัญหาได้เพราะทุกคนเลยค่ะ ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจและเห็นความสำคัญในการบำบัดรักษา
บันทึกวันที่ 20 ธันวาคม 2548 เวลา 10.00 น.
เจ้าของบล๊อก
ชื่อแฝง ตุ๊ก
ชื่อ ผุสดี
นามสกุล ชูชีพ
บรรทัดย่อ มีต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก็จมณีความเห็น (1)

ชุมพล
IP: xxx.176.141.114
เขียนเมื่อ 
ช่วย นำข้อมูลการหลบหนี ที่มีแนวโน้มลดลงมาแสดงประกอบ  จะดีมากเลยครับ