เทคนิคและแนวทางในการปฏิบัติงาน

ความเข้าใจในการเยี่ยมญาติ
เทคนิคการให้การปรึกษาครอบครัว  เรื่องความเข้าใจการเยี่ยมญาติ  ตึกเก็จมณี
          เมื่อต้นเดือน มกราคม 2549 ญาติผู้ป่วยได้นำยาชนิดหนึ่งที่ตัวเองเคยรับประทานมาให้ผู้ป่วย
โดยไม่บอกเจ้าหน้าที่ คิดว่าไม่เป็นไร ผู้ป่วยนำยามารับประทานและได้แบ่งให้เพื่อน ได้ดำเนินการตรวจค้น พบยาที่ยังคงเหลืออยู่ 3 เม็ด พบว่าเป็นยานอนหลับอย่างอ่อน
                เมื่อญาติผู้ป่วยคนเดิมมาเยี่ยมได้พูดคุยกันถึงปัญหานี้กับญาติ ในเรื่องการเยี่ยมญาติและได้อธิบายระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร ญาติผู้ป่วยมีความเข้าใจดี เมื่อกลับมาทบทวนการปฏิบัติงานพบว่าเกิดข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขคือ
                - การให้ความรู้ การอธิบายเรื่องการเยี่ยมญาติและประเมินการรับรู้ การเข้าใจ
                - เมื่อญาติเยี่ยม กฏระเบียบของญาติต้องปฏิบัติ คือ
                                - เยี่ยมได้ไม่เกิน 4 คน
                                - เวลาเยี่ยมไม่เกิน 2 ชั่วโมง
                                - เยี่ยมได้วันละ 1 ครั้ง เป็นต้น
                - เจ้าหน้าที่ทุกคนเมื่อพบญาติสอบถาม แนะนำกฏระเบียบได้ เป็นลักษณะพูดคุย ทักทายเป็นกันเอง หลังจากนั้นได้ประเมินการให้การบริการในเดือนต่อ ๆ ไป แค่นี้ก่อนค่ะ จะยากไปกระมังแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก็จมณีความเห็น (0)