เปิดตัวคุณป้า

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เป็นฉบับเปิดตัวคุณป้ามหาภัย ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การบริการเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร และทีมงานอีก 7 ท่าน เรามีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 59 ชีวิต การเดินทางของเราออกเดินทางจากสำนักหอสมุด เมื่อเวลา 06.00 น. โดยรถตู้ และรถโค้ช เดินทางไปถึงโรงแรมที่พักเมื่อเวลา 9 โมงกว่า ๆ ระหว่างทางเราก็ได้ชมบรรยากาศสองข้างทางของจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก เมื่อไปถึงก็มีการลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง หลังจากอิ่มหนำสำราญกันแล้วก็เริ่มพิธีเปิดโดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดของเรา คือ รศ.ดร.ศรีวรรณ มีคุณ จากนั้น อ.รุจโรจน์ ก็เริ่มให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้แก่พวกเรา โดยมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วย พวกเราร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม ตกค่ำหลังอาหารมื้อเย็น พวกเราก็มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สนุกสนานนะจะบอกให้ อาทิ เกมค้นหาชื่อ แนะนำเพื่อน หนอนในไห ห่วงสามัคคี ก่อร่างสร้างเมือง งูกินหาง และสุดท้าย พลังแห่งแสงเทียน สนุกแค่ไหนก็ไปกระซิบถาม อ.รุจโรจน์ และทีมงานได้เลยค่ะ ไม่อยากจะเอ่ย จากกิจกรรมที่ผ่านมาก็ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข แถมด้วยความสนุกสนาน

    วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 11 มีนาคม 2551 เราก็เริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกเป็นกิจกรรมกลุ่ม สุดท้ายของการฝึกอบรมคือ AAR (After action review) สิ่งที่คาดหวัง อยากเห็น หรืออยากได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมของป้าคือ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้มากขึ้น กว้างขวางขึ้น โดยบรรลุสิ่งที่คาดหว้งไว้ ป้าได้ความคิดใหม่ว่าจากความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนั้นต้องรีบนำมาใช้ ซึ่ง อ.รุจโรจน์ ได้ย้ำอยู่เสมอว่า ไม่ทำไม่รู้ ป้าก็เลยเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านทั้งหลายทันที ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ก็จริงอย่างที่ อ.รุจโรจน์ บอก ไม่ทำไม่รู้ กว่าจะสร้างบล็อคได้ก็ลองผิดลองถูก และได้รับความช่วยเหลือจากลูกหลานในฝ่ายฯ ที่ช่วยกันแนะนำจนป้าเข้ามาเขียนบันทึกฉบับแรกนี้ได้ ป้ายินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุก ๆ ท่านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความทรงจำความเห็น (0)