พลูพืชเงินล้าน

พลูพืชเงินล้าน

พลูพืชเงินล้าน......

    
ในปัจจุบันคนมักกินหมากพลูกันมากขึ้น  ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงคนแก่  ในอดีตคนแก่เท่านั้นที่กินหมากพลู  ทำให้ตลาดมีความต้องการพลูมากขึ้น  ทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ  แต่คนยังไม่นิยมการปลูกพลู  เพราะยังมีความเชื่อว่าพลูปลูกยาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใส่ปุ๋ยแล้วทำให้ต้นพลูตาย  วันนี้ข้าพเจ้าได้ออกท้องที่ได้พบและพูดคุยกับเกษตรกรท่านหนึ่งของตำบลสินเจริญ  สรุปได้ว่าการปลูกพลูมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใส่ปุ๋ยเคมี  เพราะเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโต  และคุณภาพของใบ  ใส่โดยการฝังกลมบริเวณรอบโคนต้น  ปริมาณตามความเหมาะสม  แต่ต้องมีการให้น้ำอย่างดี  และใส่ปุ๋ยหมักปรับสภาพดินบ้างอย่างน้อยปีละครั้ง  ที่สำคัญที่สุดคือการเก็บใบพลูอย่าเก็บที่ละใบ  จะเก็บโดยการหักกิ่งแขนงย่อยออกให้หมด  โดยหักให้ตรงกับข้อจะทำให้ต้นพลูแตกถึงแขนงใหม่  เป็นจำนวนมาก  และแตกเร็วก็จะได้ใบพลูจำนวนมาก  และมีคุณภาพ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวส.ความเห็น (4)

มนตรี
IP: xxx.52.166.39
เขียนเมื่อ 

อยากปลูกพลูครับแต่ไม่รู้จะส่งขายที่ไหนพอจะให้คำแนะนำบ้างได้ไหมครับ.....อยู่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อุมาพร
IP: xxx.91.241.38
เขียนเมื่อ 

ราคา / ขาย อย่างไร เป็นใบ หรือ กก.

ประเสริฐ อุระดา
IP: xxx.78.150.61
เขียนเมื่อ 

หยากทราบโรคใบจุดที่เกิดกับใบพลู ที่เป็นจุดสีดำ เกิดจากเชื้ออะไรรักษาย่างไรดรับ

ตัง
IP: xxx.206.250.48
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่า วิธีปลูกพูลยังไงบอกหน่อย