ตลาดนัดความรู้


Knowledge Fair

ในงานตลาดนัดความรู้ (Knowledge Fair)   ด้วยรัก จึงแบ่งปัน ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    นอกจากจะมีการเสวนา  การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ด้วยความรัก  สู่การแบ่งปันในวิชาชีพครู  แล้วยังได้จัดฐานกิจกรรมการแบ่งปันความรู้  7   Zone  เพื่อให้ครูและบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เกิดผลดี  

เสริมสร้างบรรยากาศชี้วัดหมู่คณะด้วยการแบ่งปันภูมิปัญญาของบุคลากรภายในโรงเรียนและองค์กรเครือข่ายการจัดการความรู้    และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการความรู้ของโรงเรียน   ประกอบด้วย

                  Zone     การจัดการเรียนรู้

                 Zone  การสอนด้วยกระบวนการวิจัย

                 Zone  การจัดทำสื่อ / อุปกรณ์การเรียนรู้

                 Zone   เคล็ดลับครูมืออาชีพ

                 Zone    ด้วยรัก จากใจครู

                Zone    นิทรรศการจากเครือข่าย  หลากหลายการเรียนรู้

                Zone     นิทรรศการตามรอยการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรม  Walk Rally    การเสวนา    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสื่อต่างๆ

(บรรยากาศกิจกรรมภายในงาน  ครูเอียดจะเขียนเล่าให้ฟังครั้งต่อไป)

 

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี