เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ( NEC) จังหวัดเลย

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2 รุ่น รุ่น1 อบรมที่จังหวัดอุดรธานี รุ่น 2 อบรมที่จังหวัดเลย สำหรับรุ่น2 ทีมงาน NEC สัมภาษณ์คัดเลือกเมื่อวันที่ 26 กพ.2549 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หัวหน้าทีม ท่าน รศ นพ.จิตเจริญ ไชยาคำและคณะ

ออกเดินทางจากขอนแก่น 05.00น.ถึงจ.เลย 8.25น. ผมหลับตลอดการเดินทางกับลูกๆ(ทีม)

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 37คน จากการคัดเลือก ผู้คาดหวังจะเป็นผู้ประกอบการใหม่หลายคนจากการสัมภาษณ์ขั้นต้นในวันนี้เช่น

 1.คุณบุญมี ธุรกิจรับเหมาทำความสะอาด/รปภ  2.คุณธนภัทร ธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ   3.คุณสารชา ธุรกิจโรงแรมขนาน 3ถึง4 ดาว 4.คุณณัฐภรณ์ ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา 5.คุณวุฒิชัย ธุรกิจน้ำดื่ม   และอีกหลายๆธุรกิจ

          ประเด็นน่าสนใจ ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์หลายคน เกิดพลังการสร้างธุรกิจใหม่/ขยายธุรกิจเดิม เมื่อได้เข้าสัมภาษณ์ เช่น ธุรกิจจะจัดตั้งได้สำเร็จต้องมาจากปัจจัยสำคัญคือ1. ความคิดจะเป็นผู้ประกอบการ 2ทุน 3การบริหารธุรกิจ โครงการNECจะช่วยในข้อ2และข้อ3เช่นการจัดการทุน/ด้านแผนธุรกิจ และข้อ3 การบริหารธุรกิจ(แผน/การจัดองค์การ/การมอบหมายงานและสั่งการ /การติดตามและประเมินผล)

 สำหรับ ความคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการขึ้นกับต้วผู้อบรม ที่จะต้องสร้างขึ้นมาเอง จากความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ จะป็นแรงผลักดันจากตัวเขาเอง

                   ครั้งต่อไปบล็อกนี้จะนำเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการNEC ที่จังหวัด อุดร และจว.เลย มา

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดทำธุรกิจใหม่ 

                         พิชัย

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (2)

ใบบุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
บริการประชาชนคืองานที่น่าภูมิใจนะคะ เหนื่อยจากการเดินทางแต่ก็ได้ทำงานที่น่าภูมิใจ
พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ยินดีด้วยหากทีมเลขานุการฯ จะร่วมประสบการณ์โครงการNEC