แม้จะบอกต่อกันปากต่อปากเพียงไม่กี่วันและยังไม่ทั่วถึงนัก...ว่าสมาชิกของเรา " ตง ตง "ตกลงใจเลือกไปใช้ชีวิตต่างแดน.. มีผู้แจ้งความจำนงค์ว่าจะไปเลี้ยงส่งถึงตอนนี้  85 คนแล้ว.. สิ่งหนึ่งที่มองเห็นคือน้ำใจน้องพี่ ความสามัคคีของในภาคพยาธิฯ..ยังคงใช้สโลแกน.. ผูกพันธ์กลมเกลียว หนึ่งเดียวพยาธิ...ได้ดี  ไม่ต้องร้องขอ  เพียงให้รู้..ว่าพวกเราอยู่ตรงนี้

ข้อความในwebboardพยาธิ ที่เคยเย้าแหย่เมี่อปลายปี48

ปีนี้รู้แล้ว! ฟันธง ส่วนรายละเอียด  เกาะติดได้วันอ้งคาร 28 กุมภาพันธ์ที่โรงแรมซิ้ตี้ปารค์ 12.00น.

 

 อยากจะบอกน้องรักไว้ในใจ

ความห่วงใยผูกพันเช่นวันวาน

 ตง ตง อริยา  สานิ