วันนี้เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันสุดท้าย ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากทุกวันเลย ก็คือ วันนี้ก็มาถึงที่โรงเรียนเวลาประมาณ 8.00น.หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็เลยไปทำงาน Present ที่ห้องคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ไปเปิดห้องประชุมให้นักเรียนมาสวดมนต์ครับพอเสร็จแล้วก็ทำการจัดเก้าอี้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยปิดอุปกรณ์ต่างๆจากนั้นก็ไปขอบคุณและลากับอาจารย์ ครับ