คิดว่า Nucleus CMS น่าสนใจเพราะมีคุณสมบัติหลายประการที่น่าสนใจและมีประโยชน์ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างที่ประทับใจ

  • สามารถมีได้หลายเว็บบล็อก อีกทั้งสามารถทำให้รวมข้อมูลจากเว็บบล็อกหลาย ๆ อันเข้ามาอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • ในเว็บบล็อกหนึ่งสามารถมีผู้เขียนได้หลายคน 
  • เว็บบล็อกหนึ่งสามารถอยู่ได้ในหลายประเภท
  • สามารถเปลี่ยน skins, templates, และภาษาได้
  • สามารถทำข้อมูลสำรองและกู้คืนข้อมูลภายหลังได้
  • สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บบล็อกได้
  • สนับสนุนทั้ง RSS และ Atom feeds
  • สามารถ ban IP address และ nickname ของคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมได้

มี plugins สนับสนุนคุณลักษณะอย่าง ๆ อื่น

เช่น ตารางเวลา (Calendar) สถิติ (Statistics) และ แบบสำรวจ (Polls)

อ้างอิงจาก

http://nucleuscms.org/