ในกิจกรรมกลุ่ม เรื่องเล่าเร้าพลัง ในการสัมมนาเมื่อวันที่ 11-12 ก.พ. ตนเองได้รับมอบหมายให้เป็นคุณลิขิตประจำกลุ่ม 6  หลังจากที่พี่เม่ยได้ทยอยถ่ายทอดเรื่องเล่าน่าประทับใจของหลายคนในกลุ่ม 5 ไปแล้ว วันนี้ กลุ่ม 6 ก็ขออวดเรื่องดีๆ ของกลุ่มบ้าง

คุณรุ่งเรือง จารุมโนกุล นักเทคนิคการแพทย์จากหน่วย seroฯ  เป็นหัวหน้างานหน่วย sero และเป็นทีมนำของภาควิชาในการผลักดัน ISO 15189  คุณรุ่งเรืองเล่าว่า "ตนเองไปดูงานที่แล็บอื่นมา มีเรื่องดีๆ ก็อยากมาขาย idea ให้ในหน่วยทำบ้าง เคยพยายามหลายครั้ง (ชักชวนแล้ว ชักชวนอีก) ก็ไม่ค่อยได้รับการตอบสนอง ทำยังไงดีที่จะให้เขาเอาด้วย ก็กลับมาวิเคราะห์ดู พบว่าจุด pre-analytic (ขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์) เป็นจุดที่ต้องพัฒนา และคิดว่าจุดนี้น่าจะขายได้ เพราะทุกคนเห็นตรงกันว่า เป็นจุดที่ sero มีปัญหา"  พอถามลึกเข้าไปอีกว่ามีวิธีการพิเศษอะไรหรือเปล่า ที่ให้เขารับ idea เรา  คุณรุ่งเรืองก็บอกว่า "ก็ใช้การพูดคุยในกลุ่ม พูดหลายๆครั้งกับคนที่รับผิดชอบในหน้างานเป็นหลัก คนอื่นเป็นตัวร่วม และเมื่อขาย idea ได้แล้วก็ต้องมีกิจกรรมรองรับ idea นั้น พอดีภาคฯ มีโครงการ Patho Otop ก็เลยเอามาสวมกันพอดี และดีที่เป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้"  จึงเป็นที่มาของโครงการ  "การปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมตัวอย่างตรวจทาง serology" โดย ทีม Sero OK

สรุปเคล็ดลับความสำเร็จในการขาย idea (ฝัน?) ให้เกิดการยอมรับและเกิดเป็นผลในทางปฏิบัติ (ทุกคนในภาคฯ ต่างก็รู้กันว่า คุณรุ่งเรื่องเป็นนักขายฝันตัวยง เพราะเธอมักไปเสาะแสวงหาสารพัดความรู้มาจากภายนอก) คือเลือกปัญหาที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นปัญหา ให้ความสำคัญกับคนหน้างานเป็นหลัก  พูดซ้ำๆ (ตื้อ) และหากิจกรรมรองรับฝันนั้น  แล้วฝันก็จะกลายเป็นจริงในที่สุด