AAR : ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน สำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน

วันนี้ 28  กุมภาพันธ์  2551  ได้เข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นโครงการที่ฝึกให้บุคคลากรสายบริการ โดยเฉพาะงานวิเทศน์  ได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานด้านภาษาอังกฤษและยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทั่วไปผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมอบรม  ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้ก็ได้เพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  โดยจะแบ่งเป็น  2 ช่วง คือ ช่วงเช้า จะเป็นการฝึกพูด มีท่านวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรชุน  ไชยเสนะ  จากภาควิชาคณิตศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ตอนแรกก็แกร่งเหมือนกันเป็นหน้าเป็นฝรั่งแต่ อาจารย์น่ารักมากพูดภาษาไทยได้ด้วย  และก็ให้ทุกคนในห้องได้ฝึกพูด เป็นตัวละคร อินเทรดซะด้วย  เป็นโสรยาและหริศ  ได้ให้ทุกคน acting ทำให้ทุกคนไม่แกร่งและก็สอดแทรกเนื้อหา  และเปิดโอกาสให้ทุกคนซักถามข้อสงสัย  และท้ายสุดก็ให้ทุกคนแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ  ทุกคนในห้องได้พูดกันทุกคน อย่างน้อยเราก็ได้รู้จักและเห็นว่าบุคลากร มน. ของเราก็มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษกันทุกคน 

ช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยาย" การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดย รองศาสตราจารย์ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้บรรยายเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ หลักการเขียนบทความ การเขียนด้วยวิธีต่าง ๆ  ประโยคที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ตบท้ายด้วยการเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ  และเคล็ดลับในการพูดกับฝรั่งในต่างแดน  ว่าเริ่มอย่างไร ศึกษาอย่างไรให้เข้าใจ พูดกันให้รู้เรื่อง

ความคาดหวัง: เรียกได้ว่าเกินความคาดหวังคือได้ทั้งฝึกพูด  อ่าน  เขียน  ให้ออก acting อีกต่างหากและเคล็ดลับในการฝึกภาษาอังกฤษ คือความกล้าที่จะพูด

การนำประโยชน์ๆไปใช้ : ซึ่งส่วนใหญ่ในการทำงานเราอาจจะได้สัมผัสกับภาษาอังกฤษ หรือติดต่อประสานงานกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิเทศน์ แต่บางงานก็อาจจะได้ใช้บ้างแต่ก็เป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน  ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิเทศน์เพียงเดียวทุกงานก็อาจจะได้ฝึกประสบการณ์ด้านภาษาบ้าง  ทำให้เราสนุกกับการทำงาน  และทำงานอย่างมีความสุข  ได้รับความรู้หลายๆ ด้าน และก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์   พ่วงบางโพ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และงานวิเทศน์ของมหาวิทยาลัยที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา ได้เปิดโอกาสคนที่สนใจเข้าร่วม นับว่าเป็นโครงการที่ดี เปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฝึกประสบการณ์ที่ดี  เสริมสร้างการทำงาน  ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (3)

That's a good experience for you to practice English. Anyway I think we have some lecturers from the Department of English who are very competent in training conversation skills. I recommend Aj.Cole and Dr Payung Cedar. They are great and always entertaining for students.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ. อ้อมมากนะคะ  อย่างนี้ช่วยให้ต่อยอดได้ทันที  โดยเฉพาะคนใกล้ตัว ท่านวิทยากรที่อยู่ใน ม. เดียวกัน ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 

บอย สหเวช
IP: xxx.7.142.10
เขียนเมื่อ 
  • ขวัญเล่นเป็นตัวละครอะไรนะ....
  • สงสัยต้องให้ขวัญเล่าเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังในที่ประชุมสำนักงานแล้ว