เกณฑ์การประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์การประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันนี้กลุ่มงานการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเกณฑ์การประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐานมาฝากชาว Blog gotoknow  โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินจะมีทั้ง การประเมินแบบอิงเกณฑ์ และ แบบอิงสถานศึกษา โดยวันนนี้เราจะขอเสนอ เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์
- การประเมินแบบอิงเกณฑ์ มีการประเมิน ๒ ระดับ คือ การประเมินในระดับตัวบ่งชี้ และ
การประเมินในระดับมาตรฐาน
    - การประเมินในระดับตัวบ่งชี้ ให้พิจารณาจากค่าร้อยละ/ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้เทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ (ยกเว้นมฐ.๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๘ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ค่าร้อยละ/ร้อยละเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ปรับปรุง
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ ร้อยละ ๕๐- ๗๔ พอใช้ 
 ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ ร้อยละ ๗๕-๘๙ ดี 
 ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ ร้อยละ ๙๐ ดีมาก 

 

เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ (เฉพาะ มฐ.๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๘ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ค่าร้อยละ/ร้อยละเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ที่มีผลการทดสอบระดับดี ปรับปรุง
ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐-๖๔ ที่มีผลการทดสอบระดับดี พอใช้ 
 ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๖๕-๘๙ ที่มีผลการทดสอบระดับดี ดี 
 ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปที่มีผลการทดสอบระดับดี ดีมาก 

     - การประเมินในระดับมาตรฐาน ให้ประเมินจากค่าร้อยละเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับมาตรฐาน

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน (ยกเว้น มฐ.๕ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ค่าร้อยละเฉลี่ยที่ปรับเป็น ๔ สเกล ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ ๑.๗๔ ปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๑.๗๕-๒.๗๔ พอใช้ 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๒.๗๕-๓.๔๙ ดี 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๓.๕๐-๔.๐๐ ดีมาก 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน (เฉพาะ  มฐ.๕ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ค่าร้อยละเฉลี่ยที่ปรับเป็น ๔ สเกล ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ ๑.๗๔ ปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๑.๗๕-๒.๕๙ พอใช้ 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๒.๖๐-๓.๔๙ ดี 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๓.๕๐-๔.๐๐ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน กปพ.1-2

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเลขบันทึก: 167989, เขียน: 28 Feb 2008 @ 16:53 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

พิกุล
IP: xxx.172.61.177
เขียนเมื่อ 

เกณฑ์ใหม่ให้เริ่มใช้กับการประเมินภายนอกฯ ของรอบปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมานี้ใช่ไหมคะ เพราะรายงาน บันทึกภาคสนาม ผู้ประเมินทำไปเรียบร้อยหมดแล้ว

สุภาพร
IP: xxx.144.163.82
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้สมศ.มีการประกาศเกณฑ์ มฐ.๕ ในระดับขั้นพื้นฐาน(ไม่รวมปฐมวัย)ใหม่

ค่าร้อยละเฉลี่ยที่ปรับเป็น ๔ สเกล ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ต่ำกว่า ๑.๕๑ ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๑.๕๑-๒.๕๙ พอใช้

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๒.๖๐-๓.๔๙ ดี

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๓.๕๐-๔.๐๐ ดีมาก

โดยเกณฑ์ดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปถึงโรงเรียนที่ประเมินปี๔๙-๕๐ และในปี๕๑ ด้วย

ในการนี้จึงมีโรงเรียนที่ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น(รายชื่อโรงเรียนและรายละเอียดดูได้จากเว็บไซด์ สมศ.)

www.onesqa.or.th

ชากีรีน สุมาลี
IP: xxx.7.188.31
เขียนเมื่อ 

ฝาก blog ไว้ด้วยครับ

http://gotoknow.org/blog/shakirin/117057

ขวัยชนก นามวงศ์
IP: xxx.246.159.254
เขียนเมื่อ 

ประสงค์เป็นผู้ประเมินภายนอกบ้าง มีเอกสารใดที่ต้องเตรียมตัวสอบใบอนุญาต สถานที่รับสมัคร บ้านอยู่อุดรธานีค่ะ

เขียนเมื่อ 

อยากได้วิธีการคิดคะแนนแต่ละประเภท เช่นอิงเกณฑ์  อิงสถานศึกษา แล้วนำมาคิดอย่างไรเพื่อคำนวนออกมาเป็นคะแนนประเมิน