บางครั้งชีวิตที่ผ่านไป วัน ๆ ผู้เขียนเชื่อว่าเราต้องเจอกับสถานการณ์ เช่นนี้บ้างไม่มากก็น้อย

1. คิดก่อนจะพูด หรือ พูดโดยไม่ทันคิด  ข้อนี้ผู้เขียนเป็นบ่อยโดยเฉพาะข้อความหลังอาจจะเป็นเพราะยังเด็กอยู่ (หาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง)

2.ฟังมากกว่าพูด หรือ พูดมากกว่ารับฟัง  เหตุผลเพราะพูดไม่ทัน จึงต้องฟังอย่างเดียว

3.อ่านคำถามก่อนที่จะตอบ หรือตอบโดยไม่ได้อ่านคำสั่ง (เลย) ข้อนี้เจอกับตัวเอง (และอีกหลาย ๆ คน) ในการสอบ General competency แต่ไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่ในการสอบคราวหน้า

4.ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ หรือเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก  ไม่เป็นไรเรื่องจะใหญ่หรือจะเล็ก ขอมีส่วนร่วมไว้ก่อน

ไม่ว่าจะเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นเช่นไร น้ำจะไม่ไหล ไฟจะดับ ก็ขอให้ทุกคนมองโลกในแง่ดี๊ แง่ดี กันทุกคน