วิธีการสอนเรื่อง การทำวิจัย


"งานวิจัย" ฟังหลาย ๆ รอบ ก็ซึมซับได้

  การเข้าเรียนเรื่องการทำวิจัย ที่ได้รับฟังคณะวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้นั้น มีกระบวนการ "พาเรียน" ประกอบด้วย การบรรยาย เล่ากรณีตัวอย่างงานวิจัยให้ฟัง  นำกรณีศึกษามาให้อ่าน  ประมวลประสบการณ์ของผู้เรียน  นำสื่อVCDงานวิจัยลักษณะต่าง ๆ มาให้ดู  และแบ่งกลุ่มทำโจทย์ (งาน) ที่กำหนด

  สิ่งดังกล่าวถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ "กรณีตัวอย่าง"  ที่นำมาประกอบการเรียนรู้คือ สอน แล้วสั่งให้ทดลองทำ ในเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและความต้องการของการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยผู้เรียนจะมาจากสำนักงานเกษตรจังหวัด  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  และคนในกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  งานวิสาหกิจชุมชน  งาน Food Safety  และระบบส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 60-70 คน

  กระบวนการทำความเข้าใจและการมอบงานให้ปฏิบัติมีขั้นตอนที่สรุปได้คือ

     ขั้นที่ 1  การวิเคราะห์ปัญหา  เพื่อกลั่นกรอง/เลือกเฉพาะปัญหาหลัก ๆ

     ขั้นที่ 2  สร้างโจทย์วิจัย  เพื่อนำปัญหาหลัก ๆ มากำหนดเป็นโจทย์วิจัย

     ขั้นที่ 3  สร้างวัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อนำโจทย์วิจัย มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทำวิจัย

     ขั้นที่ 4  สร้างโจทย์ย่อย  เพื่อนำโจทย์วิจัยหลักหรือวัตถุประสงค์หลัก มากำหนดเป็นประเด็นที่จะหาคำตอบ

     ขั้นที่ 5  สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย/ กรอบแนวคิดการดำเนินงาน  เพื่อนำประเด็นหลักในชื่อเรื่องมากำหนดเป็นตัวแปร/ มีการนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น แผนภาพ และอื่น ๆ/ กรอบแนวคิดการวิจัยคือ กรอบเนื้อหาสาระที่เราจะวิจัย อาจจะแสดงถึงกระบวนการทำงานด้วยก็ได้ เช่น  ระยะที่ 1, 2, 3 เป็นต้น

  ก็เป็นอีกบทเรียนที่ได้เข้าร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทีมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยทำงานอยู่กลุ่มระบบส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับพี่ ๆ ที่มาจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต.

หมายเลขบันทึก: 167547เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2008 17:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 22:52 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

-สวัสดีครับ

-ได้ติดตามและนำเอาความรู้ไปใช้ได้ในงานพื้นที่หลายเรื่องเลยครับ.....

-"งานวิจัย" ฟังหลาย ๆ รอบก็ซึมซับได้จริง ๆ ครับ.....

 

ต้องการทราบวิธีตีโจทย์หาสมการเป้าหมายและเงื่อนไข....อยากได้ตัวอย่างไว้ดูด้วยครัยต้องการหลายตัวอย่าง..วิธีทำผมพอทำได้แต่ผมยังตีโจทย์ไม่ค่อยออกครับ...ช่วยหน่อยนะครับ......จากนักศึกษา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี