ศูนย์บริการร่วมเพื่อบริการประชาชน

             เราจะต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อประชาชนกำลังจะประสบปัญหาที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของการเปลี่ยนระบบการบริการของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ      ที่เห็นชัดเจนที่สุดในตอนนี้ ก็คือ การเปลี่ยนระบบการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(อาจจะเกิดขึ้นทั่วประเทศ แต่ขอยกเอากรณีในเขตอำเภอสะเดามาเป็นตัวอย่าง ) เพราะนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป การเรียกเก็บค่าใช้กระแสไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอสะเดาจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีไปจากเดิมที่เคยมีพนักงานเดินเก็บค่าไฟฟ้าถึงประตูบ้าน มาเป็นการวางบิลไว้ในกล่องที่การไฟฟ้าติดตั้งไว้ให้หน้าบ้าน แล้วให้เจ้าของบ้านไปจ่ายที่สนง.การไฟฟ้า หรือตามศูนย์บริการ หรือธนาคาร  เช่นเดียวกับที่ไฟฟ้าและประปาดำเนินการอยู่ในกรุงเทพฯและเมืองใหญ่       

              ทันทีที่เราได้ข่าวเช่นนั้น เราวิเคราะห์กันคร่าว ๆ แล้วเห็นว่าคงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ (at the right time) ที่เทศบาลตำบลปริกในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งการบริการสาธารณะ ต้องปรับยุทธศาสตร์การบริการประชาชนให้ทันกับภาวะการเปลี่ยนแปลง  เราได้ติดต่อบริษัท counter service จำกัด เพื่อเชื่อมโยงระบบการบริการ และเปิดให้บริการ counter service เพื่อบริการประชาชนผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะไปชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคทั้งหลาย ณ ตัวอำเภอ  ซึ่งถ้หากจะไปชำระค่าไฟฟ้า ณ สนง.การไฟฟ้าสะเดา ก็จะต้องเดินทางไปเป็นระยะทาง 8 - 10 กิโลเมตร เท่ากับว่าประชาชนต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้น   เสียเวลา  หรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่ารถยนต์โดยสาร เพิ่มขึ้น 

                ทางเลือกที่เทศบาลตำบลปริกเปิดเอาไว้ เพื่อประชาชนชาวปริก  ก็คือ counter service  หรือศูนย์บริการร่วมเพื่อบริการประชาชน  เราเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี่เอง  พี่น้องประชาชนมาใช้บริการกับเราอย่างแน่นหนา 700 กว่าราย ของชำร่วยที่เตรียมเอาไว้ไม่พอซะแล้วซิ(ล้อเล่นน่า)  

                 การบริการ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเช่นนี้ มันตรงกับโจทย์ของเราที่ตั้งไว้ในพันธกิจ ที่เราบอกว่า เทศบาลตำบลปริกจะต้องเป็นองค์กรบริการสาธารณะ ครับผม 

                 เราถือว่าการบริการเป็นหัวใจหลักขององค์กร  เราต้องการฝึกคนของเราให้เป็นบริกรสังคม(Social service)  กิจกรรม หรือโครงการดังกล่าว เป็นการแปลงผลที่มาจากนโยบายไปสู่การปฎิบัติที่ดี  การพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่เราพยายามมุ่งเน้นให้ยิ้มรับกับประชาชน take care ประชาชนผู้ใช้บริการเสมือนแขกที่เราเชิญมาเยี่ยมบ้าน เข้ามาถึง อย่างน้อยน้ำเย็น ๆ หรือน้ำอุ่น ๆคนละ 1แก้ว นั้น  ดูเหมือนจะเกิด output ที่ไม่คาดคิด   ประชาชนผู้ใช้บริการ happy  เพราะเราคลี่ถูกจุด  เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกว่า เขารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ช่วยปลดทุกข์ที่เขามีอยู่ทิ้งไป เพราะเขาต่างกังวลกันว่าเมื่อถึงเวลาจะจ่ายค่าไฟฟ้านั้น เขาจะไปจ่ายที่สนง.ซึ่งตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอสะเดา กันได้อย่างไร ใครจะมาช่วยเป็นภาระให้...........   เราก็บอกว่า บริการคืองานของเราครับ

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนท้องถิ่นความเห็น (0)