ได้ฟังข่าววันนี้เรื่องเด็กเป็นโรคนิ้วมือหงิกงอเพราะเล่นคอมพ์นานๆแล้ว นึกดีใจที่เราตั้งกฎประจำบ้านมานานแล้วจนเป็นธรรมเนียมว่า ทุกคนจะอยู่หน้าคอมพ์ได้ครั้งละไม่เกินครึ่งชั่วโมง ถ้าใครมีลูกเล็กๆที่กำลังเริ่มจะติดคอมพ์ ถ้ายึดข้อปฎิบัตินี้ไว้ สร้างนิสัยให้ลูกรู้ว่า เล่นได้แต่ควรลุกไปทำอย่างอื่นบ้าง (ให้ห้ามเลยก็ดูจะเป็นไปได้ยาก สำหรับบ้านส่วนใหญ่) เล่นนานๆเกินครึ่งชั่วโมงจะมีผลเสีย เค้าจะได้คิดได้เองว่าที่เราบอกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวลูกเอง