ควอนตัม

ในวัตถุขนาดเล็กระดับอะตอมการแสดงตัวของพลังงานเป็นกลุ่มก้อนเต็มหน่วยไม่ใช้่แบบต่อเนื่อง

ในโลกของอะตอมและองค์ประกอบของอะตอม  ทุกอย่างปรากฏแสดงพลังงานเป็นกลุ่มก้อน  คำว่าคอวนตัมมาจากภาษาลาตินว่ามาเป็นกลุ่มเป็นชุด  ภายในอะตอมทุกอย่าง มวล ประจุ พลังงาน โมเมนตัมและอื่นๆ ปรากฏออกมาเป็นกลุ่มก้อน  ไม่มีอะไรที่สม่ำเสมอต่อเนื่อง  และเมคานิก หรือกลศาสตร์(mechanics) เป็นคำเก่าของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนที่  ดังนั้นกลศาสตร์ควอนตัม  จึงเป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ใช้เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ ในระดับอนุภาคภายในอะตอม หรือกึ่งอะตอม

ปัญหาที่หนักที่สุดที่คนทั่วไปเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ควอนตัมมาจากจิตใต้สำนึกของเรา  เป็นเหมือนข้อตกลงเบื้องต้นว่าสิ่งต่างๆจะประพฤติในทำนองเดียวกันกับในโลกของควอนตัม เหมือนกับพฤติกรรมที่อยู่ในโลกปกติสามัญที่เรามีประสบการณ์  โดยลางสังหรณ์ของเราเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ควรจะมีพฤติกรรมแบบใด ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเรา กับการเคลื่อนที่ของวัตถุขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วปกติ  ไม่มีเหตุผลใดที่จะคาดหวังว่าเมื่อเรามองไปที่วัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ หรือวัตถุที่มีอัตราเร็วสูงมาก ควรจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับวัตถุที่เราคุ้นเคย  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าไม่สามารถที่จะนำความรู้ตามฟิสิกส์แบบฉบับเดิมไปใช้อธิบายวัตถุที่เล็กในระดับอะตอมและโมเลกุลได้เลย จำเป็นต้องมีทฤษฎีใหม่มาอธิบาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกควอนตัมและองค์รวมความเห็น (0)